100 % elektřiny z bezemisních zdrojů? Kalifornie cílí na rok 2045