Přestože obnovitelné zdroje energie v Německu zaznamenaly loni z hlediska výroby svůj historicky nejlepší rok, pro větrné elektrárny nejsou u našeho západního souseda vyhlídky do budoucna nejrůžovější. Nízká podpora a stále obtížnější podmínky pro výstavbu větrných parků nevěstí pro toto odvětví v Německu nic dobrého.

Dle německého energetického giganta E.ON dosáhly německé obnovitelné zdroje energie (OZE) v roce 2018 historicky nejvyššího ročního objemu vyprodukované elektřiny již v 50. týdnu. Více než polovinu vyrobily větrné elektrárny na pevnině a na moři. A ačkoliv Německo bude po plnění svých klimatických cílů potřebovat pokračující dekarbonizaci svého energetického sektoru, vyhlídky pro další rozvoj větrných elektráren nejsou v této zemi nejlepší.

Dle nedávného průzkumu trhu zpracovaného agenturou Windresearch společně s Windenergy Hamburg, největším světovým veletrhem větrných elektráren, hodnotili dotazovaní developeři, provozovatelé a výrobci situaci v Německu spíše jako negativní. Více než 1000 dotazovaných společností hodnotilo legislativní, politické prostředí a postoj veřejnosti. Zatímco letos na jaře vidělo situaci na trhu německých pevninských větrných elektráren negativně 38 % dotazovaných, v říjnu to byla již polovina. O poznání lépe je hodnocena situace ve zbytku Evropy i ostatních částech světa, lépe si v porovnání s pevninskými elektrárnami vede trh offshore větrných elektráren.

Průzkum trhu zpracovaný agenturou Windresearch a Windenergy Hamburg. Zdroj: WINDENERGY TREND:INDEX
AN ON- AND OFFSHORE WIND ENERGY SURVEY
Průzkum trhu zpracovaný agenturou Windresearch a Windenergy Hamburg. Zdroj: WINDENERGY TREND:INDEX
AN ON- AND OFFSHORE WIND ENERGY SURVEY

Zhoršující se podmínky

Přestože spolková vláda zavedla dodatečné aukce pro větrné elektrárny na pevnině, které v následujících dvou letech navýší již schválený objem aukcí o 4 GW, a perspektivně i vyšší instalace větrných parků na moři, podmínky pro větrné elektrárny se v Německu zhoršují.

„Na jedné straně je to kvůli mnoha komunitním větrným projektům, které byly po dlouhou dobu úspěšné ve většině aukcí bez nutnosti získávat povolení. Některé z nich nyní selhávají již ve fázi přípravy projektu,“ vysvětluje energetický expert Hanns Koenig z poradenské firmy Aurora Energy.

Chybí také motivace k výstavbě projektů vzhledem k nízké podpoře pro aktuálně stavěné projekty. Ta v loňských aukcích pro pevninské elektrárny opět vzrostla, developeři mají však na jejich realizaci 2,5 roku od vypsání aukce.

Vývoj průměrné ceny vysoutěžené v aukcích pro větrné elektrárny na pevnině v Německu. Zdroj: Bundesnetzagentur
Zatímco v roce 2017 zájem o aukce významně převyšoval vypsané množství, v loňských aukcích ze zájem výrazně propadl. Zdroj: Bundesnetzagentur

Z dat německého regulátora také plyne, že zájem o aukce postupně klesá. V mnoha spolkových zemích byly také zpřísněny předpisy pro minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlí. Průkopníkem v této oblasti bylo Bavorsko, které již na konci roku 2014 zavedlo tzv. pravidlo 10H, stanovující vzdálenost od nejbližšího obydlí nejméně desetkrát větší, než je výška elektrárny. Po jeho zavedení rozvoj větrných elektráren v této spolkové zemi významně zpomalil. Podobná pravidla ale zavedly i jiné spolkové země, například Severní Porýní ‑ Vestfálsko.

Developeři větrných parků k tomu bojují s rostoucím odporem veřejnosti.

„Neexistuje skoro žádný větrný park, který by neskončil před soudem,“ uvádí Koenig.

Zmenšující se německý trh je předzvěstí konsolidace

Oproti předchozím rokům se z výše zmíněných důvodů instalace nových větrných elektráren v Německu významně zpomalila. Za 11 měsíců loňského roku bylo meziročně připojeno o 47 % méně instalovaného výkonu onshore větrných elektráren, celkem 2,7 GW.  V důsledku toho se v Německu očekává výraznější konsolidace trhu.

Mnozí výrobci větrných turbín již museli zrušit stovky pracovních míst. Nordex, Senvion a Siemens Gamesa v roce 2017 v Německu propustily 800 zaměstnanců. V celém odvětví by se podle Asociace pro větrnou energii (BWE) mělo za rok 2018 jednat celkem o pěticiferné číslo.  Loni propustil  Enercon téměř 900 zaměstnanců i dánský lídr na světovém trhu, společnost Vestas, musel snížit počet pracovních míst o 400.

Podle Hanse-Dietera Kettwiga, šéfa Enerconu, má propouštění v odvětví výroby větrných turbín pokračovat.

„Pokud se nic nezmění, zasáhne to i další dodavatele. Situace je naprosto negativní pro celé odvětví,“ varuje Kettwig v rozhovoru pro deník Handelsblatt.

Většina dotazovaných vkládá naděje do vývoje nových technologií, které pomohou dále snižovat náklady. To platí zejména pro odvětví offshore větrných elektráren, ve kterém dvě třetiny odborníků počítají s vysokým až velmi vysokým potenciálem zvyšování nákladové efektivnosti skrze technologický vývoj.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *