Polský regulátor: Polsko pravděpodobně nesplní své cíle pro rok 2020 pro obnovitelné zdroje

DomůObnovitelné zdrojePolský regulátor: Polsko pravděpodobně nesplní své cíle pro rok 2020 pro obnovitelné zdroje

Polský energetický regulátor vyjádřil obavy, že Polsko pravděpodobně nenaplní své cíle v oblasti obnovitelných zdrojů pro rok 2020. Nedosažení 15% podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě může vyústit v denní pokuty. Na konci roku 2017 zemi k dosažení cíle chyběla 4,1 %.

Zpravodajský portál S&P Global Platts informoval o prohlášení polského energetického regulačního úřad (URE), ve kterém regulátor vyslovil své pochybnosti ohledně cíle pro rok 2020. Polsko má za cíl do konce letošního roku pokrývat 15 % své hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, což je dle regulátora nepravděpodobné.

„Podle názoru prezidenta URE … dosažení 15% podílu obnovitelné energie na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 je pochybné,“ uvedl URE ve stanovisku k návrhu nařízení pro letošní kolo aukcí pro obnovitelné zdroje.

Polsko, jako i ostatní členské státy, může očekávat každodenní pokuty, pokud nenaplní své cíle do konce letošního roku.

Pokuty každý den

Dle právníka Marcina Stoczkiewicza z nevládní organizace ClientEarth Polsko může Evropská komise zahájit soudní řízení u Soudního dvora EU v Lucembursku vůči kterémukoli členskému státu, který nesplní své závazné cíle pro obnovitelné zdroje energie.

Pokud by soud rozhodl o udělení denních pokut vůči Polsku, jejich hodnota by se spočítala na základě několika faktorů, včetně například HDP či velikosti rozdílu mezi cílem a současným stavem. V minulosti již soud uložil Polsku denní pokuty v rozmezí 20 000 – 70 000 euro za porušení evropského práva.

Podle posledních dat Eurostatu pro rok 2017 chyběla Polsku k dosažení 15% cíle podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě pouze 4,1 %.

 

Zdroj úvodní fotografie: National Grid