Jediné Polsko nesouhlasilo s evropským Green dealem, ČR uspokojila věta o jaderné energetice

DomůEvropská UnieJediné Polsko nesouhlasilo s evropským Green dealem, ČR uspokojila věta o jaderné energetice

Evropská rada schválila tzv. Green deal bez souhlasu Polska. Další jednání Evropské rady se bude konat v červnu 2020. Do té doby se členské státy EU pokusí přesvědčit Polsko, aby na návrh Green dealu přistoupilo.

Projednání evropského Green dealu (plánu EU, který má mimo jiné za cíl, aby Evropská unie dosáhla klimatické neutrality do roku 2050), nakonec neskončilo jeho jednohlasným přijetím na půdě Evropské rady. Ta je složena z předsedů vlády jednotlivých členských států a obvykle vymezuje obecný politický směr a priority Evropské unie.

Zatímco v počátku jednání byly proti schválení Green dealu především Maďarsko, Česká republika, Estonsko a Polsko, pouze Polsko ve svém odporu vytrvalo a prozatím s Green dealem nesouhlasilo.

Česká republika a Maďarsko se spokojili s ustanovením, že členské státy mají právo rozhodovat o svém energetickém mixu a některé členské státy do něj řadí i jadernou energetiku. Jaderná energie přitom nebyla výslovně uznána za čistý zdroj, což při dalším výkladu může činit potíže při prosazování jádra.

Právo rozhodovat o svém energetickém mixu ovšem vyplývá i ze základních smluv (konkrétně článek 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) a v rámci Green dealu nebylo na stole, aby toto ustanovení bylo jakkoliv změněno. Je proto na místě se ptát, jakou váhu skutečně má ustanovení o volnosti volby energetického mixu, které přimělo českého premiéra souhlasit s Green dealem.

Za vítěze jednání tak lze považovat spíše Polsko, které má i nadále otevřenou vyjednávací pozici k tomu, aby pro sebe dojednalo výhodnější podmínky pro přechod k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Je v EU totiž obecným pravidlem, že klíčové strategie a politiky mají být schváleny jednomyslně a bez souhlasu všech členských států nejsou vynucovány.

Výroba elektřiny v Polsku.

Je přitom zřejmé, že právě Polsko patří k zemím, pro které bude tento přechod nejnáročnější, jelikož v současnosti vyrábí 80 % elektřiny z uhlí. Přechod na jiné zdroje proto znamená kompletní transformaci energetického mixu.

K tomu je nutné zohlednit také související dopady na zaměstnanost, jelikož řada profesí a pozic je navázána na uhelný průmysl. Pokud má Polsko přejít k jaderné energetice nebo ke spalování zemního plynu, bude nutné pro tyto zaměstnance najít nové pracovní pozice.