Poslední letošní aukce pro větrné elektrárny v Německu se jako jediná zaplnila, ceny jsou však stále u maxima

DomůObnovitelné zdrojePoslední letošní aukce pro větrné elektrárny v Německu se jako jediná zaplnila, ceny jsou však stále u maxima

Letošní poslední kolo samostatných aukcí pro výstavbu větrných elektráren v Německu přineslo po velmi slabém roce konečně dostatek přihlášených projektů, jejichž výkon přesáhl celkový objem aukce. Přesto, že se jednalo o vůbec první naplněnou aukci v letošním roce, vysoutěžené ceny se navzdory vyšší konkurenci stále drží těsně pod horní hranicí stanovenou regulátorem.

Po úspěšném roce 2017, kdy soutěžené ceny pro nové větrné elektrárny klesly pod 40 EUR/MWh, přišel v loňském roce se zpětným růstem cen nad 60 EUR/MWh obrat, který pokračoval i nadále. V letošním roce německé aukce z důvodu nedostatku projektů nejen nepřinesly snížení ceny, ale nebýt cenového stropu stanoveného na 62 EUR/MWh by ceny s největší pravděpodobností pokračovaly v růstu.

S rostoucím počtem větrných elektráren v Německu postupně ubývá prostor pro výstavbu dalších větrných parků, což se projevuje problémy při získávání potřených povolení. Aukcím tak chybí projekty, což se v následujících letech projeví nižším počtem nových elektráren, než kolik Německo původně plánovalo.

V Německu letos proběhlo celkem 6 samostatných aukcí na výstavbu větrných elektráren, přičemž vysoutěženo bylo pouhých zhruba 1860 MW z poptávaných 3675 MW, tedy polovina. Vůbec nejhůře dopadla aukce v říjnu, která se nezaplnila asi z třetiny.

Kromě samostatných kol v Německu letos proběhla i dvě kola společné aukce pro větrné a solární elektrárny, do kterých se však developeři větrných elektráren již ani nehlásí.

Ceny jsou navzdory vyšší konkurenci stále vysoko

Mírnou naději na zlepšení situace přinesla poslední letošní aukce, která proběhla na začátku měsíce. Na rozdíl od všech předcházejících aukcí v letošním roce přesáhl objem přihlášených projektů celkový objem aukce. Vzhledem k obtížím při získávání povolení pro nové projekty je však brzo soudit, zda se jedná o změnu trendu.

Podle dat německého síťového regulátora Bundesnetzagentur se o podporu ucházeli developeři celkem 76 projektů o výkonu 685,8 MW, přičemž objem aukce činil 500 MW. Regulátor nakonec podporu udělil projektům o celkovém výkonu 509 MW.

Vysoutěžené ceny se podle regulátora pohybovaly od 57,4 do 61,8 EUR/MWh, jejich vážený průměr dosáhl 61,1 EUR/MWh. Oproti většině letošních aukcí, které se držely na stropu 62 EUR/MWh, se jedná o mírný pokles, nicméně průměrná cena ani  navzdory vyšší konkurenci neklesla pod úroveň z letošního prvního kola, kdy dosáhla stejné hodnoty.

Většina úspěšných projektů byla již tradičně soustředěna na severu Německa, a to ve spolkových zemích Braniborsko (174,3 MW), Dolní Sasko (73,3 MW), Severní Porýní-Vestfálsko (72,6 MW) či Šlesvicko-Holštýnsko (48,6 MW).

Cenový strop zůstává nezměněn

V roce 2020 budou v Německu probíhat opět další aukce na výstavbu větrných elektráren na souši. V celkem 7 aukcích by měl německý síťový regulátor poptávat celkem 4100 MW výkonu. Po letošních slabých výsledcích, kdy se aukce v průměru zaplnily z poloviny, však zůstává otázkou, jaká část z toho objemu bude nakonec vysoutěžena.

Právě z obavy nedostatečné konkurence přistoupil německý regulátor k ponechání stávajícího cenového stropu pro účast v aukci ve výši 62 EUR/MWh i pro příští rok.