Ukrajina plánuje příští rok provést mezinárodní aukci na práva pro průzkum zhruba 30 licencovaných lokalit v zemi. Cílem je snížit svoji závislost na dováženém plynu s budoucí vizí naprosté soběstačnosti.

Podle ukrajinské Státní služby pro geologii a podloží se aukce bude konat koncem února nebo začátkem března na speciálně navržené a vyvinuté elektronické platformě Prozorro, aby byla zajištěna plná transparentnost.

Ukrajinská produkce zemního plynu byla za posledních 25 let relativně stabilní na úrovni přibližně 20 miliard metrů krychlových za rok. Spotřeba naproti tomu významně klesá a v posledních letech dosahovala zhruba poloviční hodnoty v porovnání s obdobím před 10 lety. To je dáno i poklesem ekonomické aktivity spojeným s ukrajinskou krizí, která započala na konci roku 2013. HDP země zaznamenalo v následujících dvou letech významný pokles, kdy v roce 2015 dosáhlo poloviny hodnot oproti roku 2013 a mírný nárůst nastal až vloni. Podíl dováženého plynu i přes pokles jeho potřeby však dosahuje stále okolo poloviny ukrajinské spotřeby.

Zároveň nelze očekávat, že by spotřeba plynu klesala. Spíše poroste s rostoucí ekonomickou aktivitou země, jelikož plyn je na Ukrajině užíván zejména v průmyslu a pro vytápění, kde je obtížně nahraditelný.

Produkce plynu, Ukrajina. Zdroj: Naftogaz
Spotřeba a dovoz plynu, Ukrajina. Zdroj: Naftogaz

Dlouhodobou rétorikou ukrajinských politiků bylo zajištění levného plynu ze zahraničí, zejména Ruska. Tento přístup se však i vzhledem k vypjatým vztahům s Ruskem změnil na vizi vlastní soběstačnosti. Plánem Ukrajiny je jí dosáhnout v roce 2020, je však tento časový rámec realistický?

Problém s přilákáním zahraničních investorů s potřebným know-how

Ukrajina disponuje rozsáhlým nevyužitým potenciálem v ložiscích v Černém moři, ale i na pevnině, a to jak pro konvenční, tak i nekonvenční zdroje. Dle agentury Platts jsou potenciální zdroje plynu na Ukrajině odhadovány na téměř 1,4 Tcm (bilionu metrů krychlových). Ukrajina zároveň nemá know-how, technologie, vybavení ani lidské zdroje například pro těžbu zásob v Černém moři, zároveň chybí ochota podstoupit rizika v budování velkých projektů. Země tak potřebuje přilákat zahraniční těžaře.

Dlouhodobý problém je však v nezájmu zahraničních společností, které by mohly provést průzkum nových oblastí a rozvinout v nich následnou těžbu, v neposlední řadě kvůli pokračujícímu konfliktu na východě země. I to byl jeden z důvodů proč giganti jako Shell nebo Chevron upustili od průzkumu oblastí s břidlicovým plynem. Průzkum nových oblastí je navíc velmi rizikovou činností s vysokou pravděpodobností kompletní ztráty investovaných prostředků.

„Zlatým pravidlem průzkumu je pokusit se jej provést za cizí peníze,“ uvádí Alastiar McBain, nezávislý ředitel kanadské společnosti Energold Drilling Corp. a výkonný ředitelem londýnské společnosti Arawak Energy Corp.

„Je potřeba přesvědčit společnosti, aby přišly na Ukrajinu, to není snadný úkol. Přesvědčit společnosti, aby přišly na Ukrajinu, a navíc začaly s průzkumem oblastí, to představuje dvojité riziko,“ dodává McBain.

Generální ředitel státního plynárenského gigantu Naftogaz, Andriy Kobolev, tvrdí, že plán dosažení nezávislosti Ukrajiny v roce 2020 nevypadá realisticky. Jako důvody uvádí to, že nebyla otevřena nová naleziště a aktuální navýšení produkce pochází ze stávajících ložisek. Zároveň uvádí, že udělování licencí k průzkumu nových oblastí bylo pozastaveno, a není tak přístup k novým velkým ložiskům.

Průzkumná povolení pro velké neprozkoumané oblasti byla bez výběrových řízení udělena malým společnostem, u kterých se zdá, že rozvoj těžby v těchto oblastech je nad rámec jejich kapacit. Dokud nedojde ke změně současné praxe, nelze dle něj odhadovat, kdy Ukrajina dosáhne soběstačnosti

„Ukrajina si musí udělat svůj domácí úkol. Dokud neupravíme proces výběrových řízení, nevytvoříme stabilní legislativu a stabilní daňový režim, nedosáhneme energetické nezávislosti,“ uvedl Kobolev na konferenci Ukrainian Week in London.

Viktor Gladun, výkonný ředitel ukrajinské dceřiné společnosti JKX Oil & Gas uvedl další způsob, jak podpořit domácí výrobu Ukrajiny – přebíráním opuštěných vrtů státních společností soukromými společnostmi.

Gladun uvedl, že jeho společnost již převzala některé vrty a označil to jako vítězství pro všechny zúčastněné strany. Jeho společnosti získala nové zdroje plynu, státní společnosti významné poplatky za užívání jejich vrtů a Ukrajina poplatky z těžby, odvedené daně a zejména navýšení domácí produkce plynu.

Ukrajina plyn
Zdroj: Naftogaz

Konec netransparentním podmínkám?

Ukrajinská poslankyně Olga Bielkova, místopředsedkyně výboru pro energetiku v Nejvyšší radě, uvedla, že Ukrajina usiluje o vytvoření stabilních fiskálních podmínek a zlepšení regulace v oblasti transparentnosti, aby podpořila více domácí výroby a snížila dovoz, který v současné době pochází ze zpětných toků z Evropy.

Dle ní se podařilo provést mnoho důležitých reforem, které odstraňují znevýhodnění pro nově příchozí společnosti v podobě nespravedlivě nastavených těžebních poplatků a nevhodně nastavených regulatorních pravidel. Problémy s odporem obyvatelstva v místech těžby a na to navázané populistické kroky politiků byly rovněž řešeny – změnou rozpočtové politiky, která nově místním samosprávám přiděluje vyšší odměny z těžby na jejich území.

McBain uvádí, že na vládní úrovni v čele s Bielkovou bylo provedeno mnoho správných kroků, ale zároveň upozorňuje, že systém udělování licencí je stále zatížen historickými mechanismy ze sovětské éry, například systémem inspekce licencí. Inspektoři aplikují okolo 50 kritérií, která jsou často zcela subjektivní a umožňují pozastavení nebo dokonce ukončení stávající licence. Jako příklad uvádí kritérium ověřující, zda je znalost geologie dané společnosti dostatečná. Problémem je, že přerušení těžby může znamenat pro Ukrajinu ztrátu možnosti vytěžit plyn z daného ložiska navždy.

Řešením je podle McBaina zajištění toho, že tato opatření budou aplikována objektivně dle zákonů a ne na základě rozhodnutí, která mohou být změněna. Dle něj potřebuje Ukrajina především nový právní rámec.

Záznam z konference Ukrainian Week in London, panelu Oil and Gas—Prospects for Future Development: What Is Needed to Achieve Success je v anglickém jazyce:

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *