EIA: USA v roce 2019 dosáhly rekordní těžby, spotřeby a exportu zemního plynu