EIA: V USA se loni vypustilo nebo bezúčelně spálilo rekordní množství plynu

DomůPlynárenstvíEIA: V USA se loni vypustilo nebo bezúčelně spálilo rekordní množství plynu

Objem zemního plynu, který byl ve Spojených státech v roce 2018 reportován jako vypuštěný (angl. vented) nebo bezúčelně pálený (angl. flared), dosáhl rekordní úrovně 1,28 miliard stop krychlových (36 milionů m3) plynu denně. Podle dat americké vládní agentury U. S. Energy Information Agency (U. S. EIA) tak loni bylo vypuštěno či bezúčelně spáleno 1,25 % hrubé domácí těžby plynu v USA.

Tzv. vypouštění (angl. venting) zemního plynu je jeho přímé vypouštění do atmosféry. Pálení (angl. flaring) je proces spalování zemního plynu bez dalšího využití přímo u ložiska. Pokud je to možné, převládá snaha využívat spíše spalování zemního plynu, protože metan, hlavní složka zemního plynu, je velmi silným skleníkovým plynem.

Vzhledem k tomu, že se těžba ropy v USA rozvíjí rychleji než výstavba infrastruktury k přepravě zemního plynu, tak je asociovaný zemní plyn (tedy ten, jež je vytěžen během těžby ropy) čím dál tím častěji vypouštěn, či pálen, protože zde není způsob, jak plyn efektivně přepravit do míst spotřeby.

Vypouštění a spalování plyn se v USA snaží regulovat

V roce 2018 v USA bylo celkem vypuštěno a páleno 1,28 miliard stop krychlových (36 milionů m3) plynu denně, celkem tedy přibližně 1,25 % hrubé těžby. Texas se na vypouštění a pálení plynu podílel 51 % a Severní Dakota 31 %. V současnosti se pracuje na omezování pálení plynu, aniž by bylo nutné zavírat nová ropná ložiska.

Podíl páleného a vypouštěného zemního plynu na hrubé těžbě (vlevo). Pálený a vypouštěný zemní plyn ve vybraných státech USA (vpravo). Zdroj: EIA

V roce 2018 bylo v Severní Dakotě spáleno 0,4 miliard stop krychlových (11,3 milionů m3) plynu denně. Objemově se jedná o 17 % veškerého vytěženého plynu v celém státu – nejvyšší procentuální podíl ve všech amerických státech. V Severní Dakotě přitom existuje nařízení, které má objem páleného zemního plynu omezovat. Současné cíle ovšem nejsou dodržovány.

V Texasu bylo v roce 2018 vypuštěno a spáleno 0,65 miliard stop krychlových (18,4 milionů m3) plynu denně, ve srovnání s předchozím rokem se jedná téměř o dvojnásobek. Objemově se poté jedná o 2,5 % veškerého vytěženého zemního plynu ve státě.

Vzhledem k regulaci omezující dobu, po kterou mohou těžaři plyn pálit, a současně atraktivním cenám ropy se ceny zemního plynu v Texasu letos již několikrát propadly do záporných hodnot, kdy těžaři ropy byli ochotní za zbavení se pro ně bezcenného plynu zaplatit, aby nemuseli uzavírat své ropné vrty.