EUGAL, plynovod navazující na Nord Stream 2, bude zítra plně zprovozněn