Německo po spuštění nového vedení do Norska garantuje pouze 11,7 % z jeho kapacity

DomůPřenos elektřinyNěmecko po spuštění nového vedení do Norska garantuje pouze 11,7 % z jeho kapacity

Rozšiřování přenosových kapacit, zvláště těch přeshraničních, je důležitým předpokladem pro další efektivní rozvoj obnovitelných zdrojů a propojování jednotlivých evropských trhů s elektřinou. K tomu má pomoci i nové podmořské vedení mezi Německem a Norskem, které má zahájit provoz ke konci letošního roku. Vzhledem k omezením ve vlastní soustavě však Německo bude trhu garantovat pouze nepatrnou část jeho přenosové kapacity.

Nové podmořské kabelové vedení Nordlink, které ještě v letošním roce propojí přenosové soustavy Německa a Norska, bude disponovat přenosovou kapacitou 1,4 GW. Nordlink je jedním z projektů, které mají Německu pomoci v další integraci obnovitelných zdrojů, v tomto případě umožnit zemi vývoz v době přebytku elektřiny a naopak dovoz v době nízké výroby z obnovitelných zdrojů.

Vzhledem k omezením uvnitř německé přenosové soustavy v podobě nedostatečné přenosové kapacity v severojižním směru však není jisté, jak efektivně bude nové vedení využíváno. Podle norského provozovatele přenosové soustavy bude Německo v prvním roce provozu vedení garantovat pouze 11,7 % z jeho celkové přenosové kapacity.

„Jsme zásadně zklamaní, že minimální úroveň je takto nízká, ale toto je bohužel mimo kontrolu Statnettu. Očekáváme, že bude nabízena značně větší přenosová kapacita než tato minimální úroveň a naším cílem je pokaždé nabízet co možná největší kapacitu,“ uvedl podle serveru S&P Global Gunnar Lovas, výkonný viceprezident norského provozovatele soustavy Statnett.

Přesto se pro norské účastníky trhu jedná o malou výhru, jelikož ještě na začátku letošního roku navrhovala německá vláda, aby tamní provozovatel soustavy Tennet mohl snížit dostupnou přenosovou kapacitu vedení až na nulu.

Situace by se nicméně měla postupně lepšit a minimální zaručená přenosová kapacita růst, každoročně o přibližně 11 až 12 %. V roce 2025 by tak mělo být k dispozici minimálně 58,3 %, tedy zhruba 816 MW.

Aktuálně dostupná přenosová kapacita bude rovněž po většinu doby pravděpodobně vyšší než garantované minimum, avšak přesná hodnota se bude neustále měnit dle aktuální situace.

„Kapacita se bude měnit ze dne na den na základě kapacitních výpočtů společností Tennet a Statnett. Pro nás je samozřejmě důležité, že je zaručena minimální přenosová kapacita pro nové kabelové vedení a víme, že je to rovněž důležité norské hráče na trhu s elektřinou,“ dodal Gunnar Lovas.

Kterým směrem bude elektřina nakonec převážně proudit zůstává otázkou. Zatímco v srpnu se baseload pro rok 2021 v Německu obchodoval okolo 40 EUR/MWh, v případě Skandinávie se jednalo o hodnotu o 15 až 20 EUR/MWh nižší, přičemž v posledních měsících se ceny v Norsku pohybovaly na úrovni jednotek EUR/MWh.