Němečtí provozovatelé přenosové soustavy představili již druhou letošní verzi návrhu národního plánu rozvoje sítě pro rok 2030. Plán počítá s navýšením plánovaných investic o dalších 9 miliard EUR na zhruba 61 miliard EUR, oproti verzi plánu z roku 2017 se tedy jedná o téměř dvojnásobnou hodnotu.

Nová aktualizace národního plánu pro rok 2030 (NEP 2030) podle serveru Platts počítá kromě již plánovaných čtyř HVDC vedení s přenosovou kapacitou 8 GW s výstavbou dalších 2 linek HVDC, každé s přenosovou kapacitou 2 GW, které by měly rozšířit možnosti pro přenos elektřiny z větrných parků na serveru země do průmyslových oblastí na jihu.

Celkově by měla být vybudována nová vedení o délce 1600 km a rozšířena stávající vedení o délce 2800 km. Výstavba nových vedení však v Německu probíhá i vzhledem k odporu části veřejnosti velmi pomalu, za což si země vysloužila kritiku Evropské komise.

Plán rozvoje sítí modeluje celkem 5 scénářů, tři pro rok 2030 a jeden pro rok 2025 a 2035. Všechny přitom počítají s dalším růstem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na základě vládního cíle v podobě 65% podílu v roce 2030. Stejně tak zohledňují připravované legislativní změny a s nimi související požadavky pro přeshraniční obchodování s elektřinou.

Za poslední 2 roky odhad investic vzrostl dvojnásobně

Výstavba nových vedení a regulačních prvků pro spolehlivý provoz přenosové soustavy si vyžádá další investice. Verze NEP 2030 z roku 2017 počítala s celkovými investicemi do roku 2030 ve výši zhruba 32 milionů EUR. Již v první letošní aktualizaci provozovatelé sítí tento odhad navýšili o 20 milionů EUR, druhá aktualizace počítá s dalším růstem o 9 miliard na 61 miliard EUR.

Z velké části stojí za posledním navýšení odhadu podle provozovatelů německé přenosové soustavy rozsáhlé požadavky na systémy pro řízení jalového výkonu.

Další investice si vyžádá rozvoj offshore části soustavy pro připojování větrných elektráren umístěných na moři (plán O-NEP 2030), a to 18 až 24 miliard EUR.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *