Domů
Ropa
Nafta v ČR: druhy, skladování, rezervy a kauza Viktoriagruppe
Zásobník ČEPRO. Zdroj: ČEPRO

Nafta v ČR: druhy, skladování, rezervy a kauza Viktoriagruppe

Ropa
Bez komentáře
3. listopad 2015, 16:53
Dian Hrozek

Nafta, přesněji řečeno motorová nafta, se v poslední době stala terčem významné pozornosti. Ve světě, stejně jako i v České republice je nafta spojována s významnými kauzami. Není to ovšem z důvodu zajímavých objevů na poli techniky, ale především kvůli emisnímu skandálu koncernu Volkswagen a také kvůli problémům s jejím skladováním v rámci státních hmotných rezerv. O tom jak nafta vzniká, jaké druhy existují, jak se v ČR skladuje a také jak postupuje kauza Viktoriagruppe si přečtete na následujících řádcích.

Základní informace

Nafta. Zdroj: Autorubik.sk
Nafta. Zdroj: Autorubik.sk

Motorová nafta, v zahraničí známá jako diesel (podle německého vynálezce Rudolfa Diesela), je směs kapalných uhlovodíků, které vznikají destilací a rafinací surové ropy. O procesu zpracování ropy, stejně jako i o výrobě pohonných hmot, si můžete přečíst v samostatných článcích věnovaných těmto tématům.

Jednoduše shrnuto, nafta vzniká rafinací a destilací ropy při teplotách mezi 150 až 370 °C. Je tedy směsí různých látek a často obsahuje i příměs biologické složky. Jako biosložka se obvykle používá tzv. MEŘO (Methylester řepkového oleje), což je v podstatě řepkový olej s metanolem.

Kvalitu nafty udává norma ČSN EN 590 a jako jeden z významných ukazatelů se využívá tzv. cetanové číslo (CČ, nebo též CN), které udává kvalitu nafty z pohledu vznětové charakteristiky. Nafta je v naprosté většině využívána jako palivo do vznětových motorů a některých plynových turbín.

Druhy nafty

Nafta má na rozdíl od benzínu zásadní fyzikálně-chemickou nevýhodu ve své teplotě tuhnutí. V nízkých teplotách se v naftě začínají vyskytovat krystalky a vzniká tak problém zákalu, který může vést až k tuhnutí nafty. Z tohoto důvodu se využívá různých typů nafty v závislosti na ročním období. Každý z typů má jiný bod tuhnutí a filtrovatelnost (teplota, při které nafta stále dosahuje požadovaných parametrů pro průchod přes speciální síťku).

Název (třída)Letní motorová nafta (B)přechodová motorová nafta (D)Zimní motorová nafta (F)Arktická motorová nafta *
Období15. 04. – 30. 09.1. 3. – 14. 4. a 1. 10. – 15. 11.16. 11. – 28. 02.specificky pouze na určitých místech během zimy
Filtrovatelnost< 0°C< - 10°C< - 20°C< - 32°C

(*) Specificky je možné se setkat s tzv. arktickou motorovou naftou, která se využívá pouze v některých oblastech, jako jsou Krkonoše, Šumava, nebo Vysočina a jen v zimním období.

Zimní období je pro naftu obecně velmi specifické. Jak již bylo zmíněno, vznikají problémy s tuhnutím a občas se objevují negativní komentáře řidičů ohledně kvality nafty. Často je však na vině kromě teploty i zanedbávání pravidelné údržby, které vede k problémům s obsahem vody a nečistot v palivové nádrži.

Nafta v České republice

Řepka olejka, užívaná pro výrobu biosložky, zvané MEŘO. Zdroj: Wikimedia
Řepka olejka, užívaná pro výrobu biosložky, zvané MEŘO. Zdroj: Wikimedia

Česká Republika má jako člen EU povinnost skladovat strategické zásoby energetických surovin na minimálně 90 dní. O skladování plynuskladování ropy v ČR si můžete přečíst v dřívějších článcích. Na rozdíl od plynu, jehož skladování zajišťují samotné společnosti na konkurenčním trhu, je skladování ropy a nafty řízeno centrálně pomocí úřadu Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Tato státní instituce zajišťuje nákup skladovacích prostor u firem, které tyto prostory nabízejí. V případě ropy se tak například využívá výhradně služeb (státem ovládané) firmy MERO. Pro skladování nafty se využívá služeb několika společností, ovšem většina ze státních rezerv je skladována v zásobnících společnosti ČEPRO. Tato společnost rovněž zajišťuje pro stát skladování automobilového benzínu, leteckého petroleje, TOL a mazacích olejů.

ČEPRO

Společnost ČEPRO je soukromá akciová společnost, která se zabývá velkoobchodním prodejem a přepravou pohonných hmot, skladováním ropných produktů, zásobováním čerpacích stanic a také provozem vlastní sítě čerpacích stanic EuroOil. Do oblasti činností společnosti spadá i správa produktovodního systému, který se skládá z řady součástí. Těmi jsou například potrubí, sklady a střediska.

Mapa produktovodů společnosti ČEPRO. Zdroj: ČEPRO
Mapa produktovodů společnosti ČEPRO. Zdroj: ČEPRO

Potrubní systém společnosti dosahuje úctyhodných 1100 km. Potrubí jsou povětšinou uložena mělce pod zemí (cca metr). Pouze v záplavových a tektonicky nestálých oblastech je potrubí vedeno nad zemí.

Sklady ropných produktů, kterých vlastní společnost ČEPRO rovných 17 sestávají nejen ze samotných zásobníků (nadzemní i podzemní), ale i dalších součástí jako jsou manipulační nádrže, objekty pro stáčení a plnění železničních a automobilových cisteren, dílny, technologické rozvody, administrativní budovy, hasičské zbrojnice, laboratoře, železniční vlečky a další. Střediska jsou pak propojena s rafineriemi v Litvínově, Kralupech nad Vltavou a Bratislavě.

Kauza Viktoriagruppe

Jak již bylo výše zmíněno, SSHR si pro skladování hmotných rezerv pohonných hmot najímá skladovací prostory. Dle mezivládní smlouvy z roku 2004 (o skladování specifických zásob) je možné skladovat část zásob v zahraničí. Tato smlouva dává ČR právo kdykoliv své zásoby odvézt zpět do ČR.

Původně se mělo ušetřit

Předchozí vedení SSHR se rozhodlo z ekonomických důvodů využít možnosti skladovat část nafty u německé společnosti Viktoriagruppe AG. S touto společností byla proto v roce 2010 podepsána smlouva o skladování zásob nafty v hodnotě přes miliardu korun. Samotné skladování probíhalo v bavorském Kraillingu, v prostorách vlastněných společností Viktoriagruppe. V Německu tak byly uskladněny zásoby odpovídající zhruba dvoudenní spotřebě ČR, což z celkové zásoby nafty (která odpovídá spotřebě přes 90 dní) tvoří malou část.

Firma Viktoriagruppe se však dostala do problémů s platební schopností a navíc bylo během kontroly v září 2014 zjištěno, že část české nafty v zásobnících chybí. Firma přestala platit daně a nakonec na sebe 8. prosince 2014 uvalila návrh na insolvenci. Němečtí celníci, kteří následně provedli měření, vyčíslili celkovou ztrátu české nafty na 6,3 milionů litrů.

Odvoz nafty ze skladu Viktoriagruppe. Zdroj: SSHR
Odvoz nafty ze skladu Viktoriagruppe. Zdroj: SSHR

Problémy, chyby a nedorozumění

Dle platné smlouvy zažádala ČR o navrácení nafty zpět, ovšem podle předběžného konkurzního správce byla česká nafta v roce 2010 smíchána s naftou Viktoriagruppe a není tak možné určit, čí nafta se ztratila a kolik nafty ČR v Německu opravdu skladovala. Poukázal také na to, že podepsané smlouvy z roku 2010 neodpovídají německým právním předpisům.

„Přestože jsme předběžnému insolvenčnímu správci doložili faktury za nákup nafty i faktury za její skladování, tak neuznal, že tato hmota patří České republice.“předseda SSHR Pavel Švagr

Argumentace, že nafta nepatří českému státu vyvolala řadu ostrých komentářů i ze strany české vlády.

„Já myslím, že to je absurdní, absurdní zpochybnění,“uvedl ohledně české nafty v Německu premiér Sobotka.

Do 16. 3. 2015 dostali všichni věřitelé čas přihlásit své pohledávky vůči firmě Viktoriagruppe, což učinila i česká SSHR. V současnosti tak probíhá právní spor mezi českou republikou a insolvenčním správcem společnosti Viktoriagruppe.

S celým případem je ovšem spojena řada rizik. Pokud například insolvenční správce zahrne naftu do majetku společnosti. Majetek bude následně prodán a Česko by tak získalo jen poměrnou část dlužné částky. Dalším rizikem je, že nafta v německých zásobnících stárne a pokud by soudní spor nabral zpoždění, je možné, že by ČR mohla získat zpět jen nekvalitní surovinu.

Příště budeme moudřejší

Je pravděpodobné, že spor o českou naftu v Německu bude ještě nějaký čas trvat. Současné vedení SSHR, ústy předsedy Pavla Švagra ovšem potvrdilo, že v nových smlouvách je již ošetřeno, že státní rezervy musí být skladovány výhradně na území ČR.

Zdroj úvodního obrázku: ČEPRO a.s.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516