Objem plynu spalovaného při těžbě roste spolu s množstvím těžené ropy