Ropa a ropné produkty, jež jsou výsledkem tzv. rafinace, jsou v poslední době často skloňovaná témata především kvůli neustále klesajícím cenám těchto komodit. Rozhodli jsme se proto blíže se zaměřit na představení klíčových zemí, které se v ropném průmyslu angažují. Ať už se jedná o ložiska těžby, způsoby a technologie těžby, dopravu hotových produktů, nebo její prodej na trhu a následnou spotřebu. V sérii článků Vám postupně přineseme souhrnné informace, které se vztahují ke zmíněným komoditám. V tomto článku budou v číslech představeny největší producenti, vývozci a dovozci surové ropy, a také země, které hrají významnou roli v rafinaci této suroviny.

Producenti, vývozci a dovozci ropy

V roce 2013 bylo na celém světě vytěženo celkem 4 117 Mt ropy, z čehož téměř 40 % bylo vytěženo v Saudské Arábii, Ruské federaci a USA. Zbylých 60 % je rozloženo mezi země jako Kanada, Kuwait, Venezuela a země blízkého východu. 10 největších producentů je uvedeno v následující tabulce.

Země Hmotnost (Mt) Podíl světové produkce (%)
Saudská Arábie 540 13,12
Ruská federace 525 12,75
USA 440 10,69
Čína 208 5,05
Kanada 193 4,69
Kuvajt 165 4,01
Venezuela 155 3,76
Spojené arabské emiráty 153 3,72
Irák 153 3,72
Irán 151 3,67
Zbytek světa 1434 34,83
Celkem 4117 100,00
Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014

Zajímavý je také pohled na regionální rozložení těžby ve světě a její vývoj. Pro ilustraci je toto rozložení a porovnání hodnot roku 2013 s rokem 1973 zobrazeno v následujících grafech. Z grafů je patrné přibližně stejné procentuální rozložení těžby z hlediska regionů při nárůstu světové produkce ropy téměř o 50 % z 2 869 Mt na hodnotu 4 117 Mt. Nejvíce vzrostl procentuální podíl Číny z 1,9 % na 5 % a naopak největší pokles podílu zaznamenal blízká východ a to téměř o 5 %.

Region_ropa

 

Zdroj dat: EIA – Key World Energy Statistics 2014 (OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

V tabulkách níže jsou uvedeni největší exportéři a importéři ropy (data z roku 2012). Z tabulky vyplývá vysoká závislost na dovozu pro USA a pro Čínu, přestože patří tyto země k největším producentům ropy (viz tabulka výše). Aktuální hodnoty budou ze strany USA pravděpodobně  výrazně ovlivněny rozvojem těžby z břidlic, která v USA v posledních letech zažila obrovský rozmach a díky níž se status USA mění z importéra na exportéra fosilních paliv.

Země – Export Hmotnost (Mt)
Saudská arábie 371
Ruská federace 239
Nigérie 124
Irák 119
Spojené arabské emiráty 118
Kuvajt 103
Venezuela 93
Kanada 90
Angola 84
Mexiko 66
Zbytek světa 578
Celkem 1985
Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014 (Data 2012)
Země – Import Hmotnost (Mt)
USA 442
Čína 269
Indie 185
Japonsko 179
Korea 128
Německo 93
Italy 74
Španělsko 60
Nizozemsko 57
Francie 57
Zbytek světa 507
Celkem 2051
 Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014 (Data 2012)

Rafinace – podíly ropných produktů a největší producenti

Obecně lze říci, že rafinací ropy se získávají ze surové ropy požadovaná fosilní paliva a další syntetické produkty. Mezi základní ropné produkty, na které se zaměřuje každoroční statistický přehled Mezinárodní energetické agentury, patří

  • LPG
  • Etan
  • Nafta
  • Motorový benzín
  • Letecká paliva
  • Střední ropné destiláty
  • Topné oleje

a další. Podíl jednotlivých produktů na celkovém množství ropných produktů v roce 2012 je zobrazen na následujícím grafu.

Podíl ropných produktů

Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014

Regionální rozložení rafinace ropy je zobrazeno na následujícím grafu (data z roku 2012).

rafinace

Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014 (OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

Žebříček zemí  s největší výrobní kapacitou ropných produktů (měřeno v tis. barelů za kalendářní den) pro rok 2013 je uveden v následující tabulce. Z tabulky vyplývá, že téměř třetina veškeré rafinace ropy probíhá v USA a Číně.

Země Výrobní kapacita (kb/kd) Podíl světové produkce (%)
USA 17 929 18,45
Čína 13 620 14,01
Ruská federace 6 010 6,18
Japonsko 4 493 4,62
Indie 4 394 4,52
Korea 3 051 3,14
Saudská Arábie 2 506 2,58
Německo 2 022 2,08
Itálie 2 014 2,07
Brazílie 2 006 2,06
Zbytek světa 39 151 40,28
Celkem 97 196 100,00
Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *