Domů
Ropa
Těžba a rafinace ropy - základní statistiky

Těžba a rafinace ropy - základní statistiky

Ropa
3 komentáře
24. únor 2015, 12:07
Jan Budín

Ropa a ropné produkty, jež jsou výsledkem tzv. rafinace, jsou v poslední době často skloňovaná témata především kvůli neustále klesajícím cenám těchto komodit. Rozhodli jsme se proto blíže se zaměřit na představení klíčových zemí, které se v ropném průmyslu angažují. Ať už se jedná o ložiska těžby, způsoby a technologie těžby, dopravu hotových produktů, nebo její prodej na trhu a následnou spotřebu. V sérii článků Vám postupně přineseme souhrnné informace, které se vztahují ke zmíněným komoditám. V tomto článku budou v číslech představeny největší producenti, vývozci a dovozci surové ropy, a také země, které hrají významnou roli v rafinaci této suroviny.

Producenti, vývozci a dovozci ropy

V roce 2013 bylo na celém světě vytěženo celkem 4 117 Mt ropy, z čehož téměř 40 % bylo vytěženo v Saudské Arábii, Ruské federaci a USA. Zbylých 60 % je rozloženo mezi země jako Kanada, Kuwait, Venezuela a země blízkého východu. 10 největších producentů je uvedeno v následující tabulce.

ZeměHmotnost (Mt)Podíl světové produkce (%)
Saudská Arábie54013,12
Ruská federace52512,75
USA44010,69
Čína2085,05
Kanada1934,69
Kuvajt1654,01
Venezuela1553,76
Spojené arabské emiráty1533,72
Irák1533,72
Irán1513,67
Zbytek světa143434,83
Celkem4117100,00
Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014

Zajímavý je také pohled na regionální rozložení těžby ve světě a její vývoj. Pro ilustraci je toto rozložení a porovnání hodnot roku 2013 s rokem 1973 zobrazeno v následujících grafech. Z grafů je patrné přibližně stejné procentuální rozložení těžby z hlediska regionů při nárůstu světové produkce ropy téměř o 50 % z 2 869 Mt na hodnotu 4 117 Mt. Nejvíce vzrostl procentuální podíl Číny z 1,9 % na 5 % a naopak největší pokles podílu zaznamenal blízká východ a to téměř o 5 %.

Region_ropa

 

Zdroj dat: EIA – Key World Energy Statistics 2014 (OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

V tabulkách níže jsou uvedeni největší exportéři a importéři ropy (data z roku 2012). Z tabulky vyplývá vysoká závislost na dovozu pro USA a pro Čínu, přestože patří tyto země k největším producentům ropy (viz tabulka výše). Aktuální hodnoty budou ze strany USA pravděpodobně  výrazně ovlivněny rozvojem těžby z břidlic, která v USA v posledních letech zažila obrovský rozmach a díky níž se status USA mění z importéra na exportéra fosilních paliv.

Země – ExportHmotnost (Mt)
Saudská arábie371
Ruská federace239
Nigérie124
Irák119
Spojené arabské emiráty118
Kuvajt103
Venezuela93
Kanada90
Angola84
Mexiko66
Zbytek světa578
Celkem1985
Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014 (Data 2012)
Země – ImportHmotnost (Mt)
USA442
Čína269
Indie185
Japonsko179
Korea128
Německo93
Italy74
Španělsko60
Nizozemsko57
Francie57
Zbytek světa507
Celkem2051
 Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014 (Data 2012)

Rafinace – podíly ropných produktů a největší producenti

Obecně lze říci, že rafinací ropy se získávají ze surové ropy požadovaná fosilní paliva a další syntetické produkty. Mezi základní ropné produkty, na které se zaměřuje každoroční statistický přehled Mezinárodní energetické agentury, patří

  • LPG
  • Etan
  • Nafta
  • Motorový benzín
  • Letecká paliva
  • Střední ropné destiláty
  • Topné oleje

a další. Podíl jednotlivých produktů na celkovém množství ropných produktů v roce 2012 je zobrazen na následujícím grafu.

Podíl ropných produktů

Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014

Regionální rozložení rafinace ropy je zobrazeno na následujícím grafu (data z roku 2012).

rafinace

Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014 (OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

Žebříček zemí  s největší výrobní kapacitou ropných produktů (měřeno v tis. barelů za kalendářní den) pro rok 2013 je uveden v následující tabulce. Z tabulky vyplývá, že téměř třetina veškeré rafinace ropy probíhá v USA a Číně.

ZeměVýrobní kapacita (kb/kd)Podíl světové produkce (%)
USA17 92918,45
Čína13 62014,01
Ruská federace6 0106,18
Japonsko4 4934,62
Indie4 3944,52
Korea3 0513,14
Saudská Arábie2 5062,58
Německo2 0222,08
Itálie2 0142,07
Brazílie2 0062,06
Zbytek světa39 15140,28
Celkem97 196100,00
Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(3)
Martin Jonasek
10. duben 2015, 07:14

Proč se však téměř nikde neuvádí kolik elektrické energie se spotřebuje na rafinaci ropy.

Ročně se v USA vyrobí 300 000 - 400 000 GW elektřiny a z toho 46 000 Gw jde na spotřebu rafinerií http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pnp_capfuel_dcu_nus_a.htm

Další zajímavý odkaz na http://teslafan.cz/clanky/nabito-prestanme-rafinovat-ropu-a-budeme-mit-spoustu-elektriny-pro-elektromobily

Jan Budín
10. duben 2015, 08:11

Děkuji za komentář. Je to postřeh velice zajímavý.

Rafinace ropy je proces energeticky náročný. Pouze bych si dovolil poopravit Vámi uvedené hodnoty. Jak jistě víte, jednotkou elektrické energie není GW ale GWh. Ve wattech je měřen výkon. Co se konkrétních hodnot týče, spotřeba 46 000 GWh elektřiny ročně při rafinaci ropy je obrovská hodnota. Pomalu se blíží roční netto spotřebě elektřiny v ČR (cca 59 000 GWh).

Musím ovšem nesouhlasit s uvedenou hodnotou roční výroby elektřiny v USA, kterou jste pravděpodobně omylem uvedl opět v GW. Dle EIA byla například v loňském roce netto výroba elektřiny v USA 4 092 935 GWh. Přikládám odkaz se zdrojem dat:

http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec7_5.pdf

Suma sumárum tedy představuje roční spotřeba elektřiny při rafinaci ropy cca 1,17 % netto výroby elektřiny v USA.

Václav Němeček
21. září 2017, 12:15

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat kolik se vyrobí emisí za 1 litr ropy.

Děkuji za odpoveď.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se