Těžba a rafinace ropy - základní statistiky

24. únor 2015, 12:07
DomůRopaTěžba a rafinace ropy - základní statistiky

Ropa a ropné produkty, jež jsou výsledkem tzv. rafinace, jsou v poslední době často skloňovaná témata především kvůli neustále klesajícím cenám těchto komodit. Rozhodli jsme se proto blíže se zaměřit na představení klíčových zemí, které se v ropném průmyslu angažují. Ať už se jedná o ložiska těžby, způsoby a technologie těžby, dopravu hotových produktů, nebo její prodej na trhu a následnou spotřebu. V sérii článků Vám postupně přineseme souhrnné informace, které se vztahují ke zmíněným komoditám. V tomto článku budou v číslech představeny největší producenti, vývozci a dovozci surové ropy, a také země, které hrají významnou roli v rafinaci této suroviny.

Producenti, vývozci a dovozci ropy

V roce 2013 bylo na celém světě vytěženo celkem 4 117 Mt ropy, z čehož téměř 40 % bylo vytěženo v Saudské Arábii, Ruské federaci a USA. Zbylých 60 % je rozloženo mezi země jako Kanada, Kuwait, Venezuela a země blízkého východu. 10 největších producentů je uvedeno v následující tabulce.

ZeměHmotnost (Mt)Podíl světové produkce (%)
Saudská Arábie54013,12
Ruská federace52512,75
USA44010,69
Čína2085,05
Kanada1934,69
Kuvajt1654,01
Venezuela1553,76
Spojené arabské emiráty1533,72
Irák1533,72
Irán1513,67
Zbytek světa143434,83
Celkem4117100,00
Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014

Zajímavý je také pohled na regionální rozložení těžby ve světě a její vývoj. Pro ilustraci je toto rozložení a porovnání hodnot roku 2013 s rokem 1973 zobrazeno v následujících grafech. Z grafů je patrné přibližně stejné procentuální rozložení těžby z hlediska regionů při nárůstu světové produkce ropy téměř o 50 % z 2 869 Mt na hodnotu 4 117 Mt. Nejvíce vzrostl procentuální podíl Číny z 1,9 % na 5 % a naopak největší pokles podílu zaznamenal blízká východ a to téměř o 5 %.

 

Zdroj dat: EIA – Key World Energy Statistics 2014 (OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

V tabulkách níže jsou uvedeni největší exportéři a importéři ropy (data z roku 2012). Z tabulky vyplývá vysoká závislost na dovozu pro USA a pro Čínu, přestože patří tyto země k největším producentům ropy (viz tabulka výše). Aktuální hodnoty budou ze strany USA pravděpodobně  výrazně ovlivněny rozvojem těžby z břidlic, která v USA v posledních letech zažila obrovský rozmach a díky níž se status USA mění z importéra na exportéra fosilních paliv.

Země – ExportHmotnost (Mt)
Saudská arábie371
Ruská federace239
Nigérie124
Irák119
Spojené arabské emiráty118
Kuvajt103
Venezuela93
Kanada90
Angola84
Mexiko66
Zbytek světa578
Celkem1985
Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014 (Data 2012)
Země – ImportHmotnost (Mt)
USA442
Čína269
Indie185
Japonsko179
Korea128
Německo93
Italy74
Španělsko60
Nizozemsko57
Francie57
Zbytek světa507
Celkem2051
 Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014 (Data 2012)

Rafinace – podíly ropných produktů a největší producenti

Obecně lze říci, že rafinací ropy se získávají ze surové ropy požadovaná fosilní paliva a další syntetické produkty. Mezi základní ropné produkty, na které se zaměřuje každoroční statistický přehled Mezinárodní energetické agentury, patří

  • LPG
  • Etan
  • Nafta
  • Motorový benzín
  • Letecká paliva
  • Střední ropné destiláty
  • Topné oleje

a další. Podíl jednotlivých produktů na celkovém množství ropných produktů v roce 2012 je zobrazen na následujícím grafu.

Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014

Regionální rozložení rafinace ropy je zobrazeno na následujícím grafu (data z roku 2012).

Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014 (OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

Žebříček zemí  s největší výrobní kapacitou ropných produktů (měřeno v tis. barelů za kalendářní den) pro rok 2013 je uveden v následující tabulce. Z tabulky vyplývá, že téměř třetina veškeré rafinace ropy probíhá v USA a Číně.

ZeměVýrobní kapacita (kb/kd)Podíl světové produkce (%)
USA17 92918,45
Čína13 62014,01
Ruská federace6 0106,18
Japonsko4 4934,62
Indie4 3944,52
Korea3 0513,14
Saudská Arábie2 5062,58
Německo2 0222,08
Itálie2 0142,07
Brazílie2 0062,06
Zbytek světa39 15140,28
Celkem97 196100,00
Zdroj dat: IEA – Key World Energy Statistics 2014