Domů
Rychlé zprávy
Solární parky prospívají hmyzu a zvyšují biodiverzitu, zjistila studie
Zdroj: Enel Green Energy
Zdroj: Enel Green Energy

Solární parky prospívají hmyzu a zvyšují biodiverzitu, zjistila studie

Úbytek biodiverzity je celosvětový problém, který představuje hrozbu i pro náš současný způsob života. Britská univerzita v Lancasteru ve spolupráci s univerzitou v Readingu proto zkoumala vliv solárních parků na hojnost a biodiverzitu opylovačů. 

Studie vyšla v časopise Ecological Solutions and Evidence a přináší data o hmyzu vyskytujícím se na 15 zkoumaných solárních parcích.  Odborníci  zaznamenali více než 1 400 opylovačů z více než 30 druhů, včetně téměř 900 motýlů, přes 170 pestřenek a více než 160 čmeláků. Čmeláci navštěvovali dvě třetiny solárních parků, což zdůrazňuje potenciální význam těchto míst pro podporu rozmanitých populací opylovačů.

Klíčové závěry studie zdůrazňují dva zásadní faktory ovlivňující efektivitu solárních parků při podpoře opylovačů: dostupnost kvetoucích rostlin  a charakteristiku okolní krajiny. Bylo zjištěno, že větší rozmanitost druhů kvetoucích rostlin v solárních farmách korelovala s nárůstem hojnosti a biodiverzity opylovačů. Studie také zdůraznila, že pro opylovače je klíčová spíše různorodost kvetoucích druhů než samotný počet rostlin.

Okolní krajina se ukázala jako další klíčový faktor úspěchu opylovačů. Solární parky umístěné v krajinách s nedostatkem dostupné potravy a přírodních prvků, jako jsou ty, které postrádají živé ploty a divoké květiny, poskytovaly největší prospěch opylovačům. To naznačuje, že opylovači v těchto krajinách jsou více závislí na zdrojích nabízených v solárních parcích, což zdůrazňuje důležitost strategického umístění parků a jejich správy. Profesorka Alona Armstrongová z Lancasterské univerzity vedoucí výzkum zdůraznila, že zatímco solární parky hrají klíčovou roli v dosahování cílů v oblasti obnovitelné energie, jejich potenciál podpory biodiverzity hmyzu nesmí být přehlížen.

Jaká je situace v ČR?

Úbytek biodiverzity je celosvětový problém, který představuje hrozbu i pro náš současný způsob života. Situace v ČR není o mnoho lepší, jak dokazuje Zpráva o životním prostředí ČR zpracovaná Ministerstvem životního prostředí. Hlavní příčinou úbytku biodiverzity ve středoevropských podmínkách je ubývání drobných biotopů v důsledku regulace řek, intenzivního využívání krajiny, ničení květnatých luk, kácení starých stromů s dutinami, vysazování monokulturních plodin na polích, dřevin v lesích či meliorace mokřadů. Navíc vysoké dávky dusíkatých hnojiv a herbicidů vytlačují kvetoucí okraje polí, což má negativní dopad na hmyz a ptáky, kteří se zde živí. Biodiverzitu je tak zapotřebí podpořit i v ČR, jak nastiňuje dokument.

V českých podmínkách lze nalézt obdobný terénní výzkum spojující biodiverzitu a solární parky. Studie z roku 2015 se zabývala výskytem ptačích společenstev na kontrolních plochách a ve fotovoltaických parcích. Studie zjistila že: Na území fotovoltaických elektráren bylo zjištěno 25 druhů ptáků s celkovou hustotou 25,69 p. / 10 ha a na kontrolních plochách 29 druhů s hustotou 22,40 p. / 10 ha. Tedy vyšších hustot dosahovala společenstva právě u fotovoltaických parků a celkově se zde ptákům daří oproti předpokladu. Nicméně je zapotřebí dodat, že další výzkumy posuzující vícero lokalit jsou zapotřebí pro stanovení jednoznačného závěru, jak upozorňují i autoři studie.

Neměl by tak být opomíjen argument, který hovoří o přínosech solárních parků pro podporu biodiverzity. Kdy zastavěná plocha FVE panely, která bude správně sečena a zvířata na ni budou mít přístup, může podpoře biodiverzity prospět mnohdy více, než půda sloužící intenzivnímu zemědělství.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(4)
Pravoslav Motyčka
15. březen 2024, 19:04

FVE patří na střechu a ne na pole. Propaganda na tom nic nezmění.

Jiří Heinisch
16. březen 2024, 17:32

Ano na pole patří řepka ze které vyrobíme PHM a ještě krásně pohnojíme a postříkáme POR. Propaganda na tom nic nezmění.

Šimon Špidla
16. březen 2024, 08:53

Na střechách je určitě místa dostatek. Pro mě je to ale hlavně zpráva o stavu krajiny. Je z toho jasné, že způsob zemědělství, který provozujeme, není v žádném případě udržitelný. Ty plochy jsou obrovské a prakticky mrtvé. Příroda se stěhuje do měst a pod fotovoltaické elektrárny, protože tam se nepoužívají ve velkém pesticidy a hnojiva a krajina je tu dostatečně členitá.

Jirka94535
16. březen 2024, 13:06

S druhou a hlavně s třetí větou naprostý souhlas. Správně přečteno mezi řádky. Mám za chaloupkou pole necelé 4km2, v mirném svahu. V devadesátých letech tam ještě byly meze, na které tehdejší technika nestačila, dnes už tam nejsou. Na druhou stranu posledních asi 5roků je osazeno několika plodinami, oddělenými pásy ladem. Před tím každý třetí někdy i každý drůhý rok jen řepka na celé ploše, v podstatě řepková poušť minimálně třikrát postříkaná cemií. Někde jsou nyní pásy ladem i u silnice, vždy nechané několik roků.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se