Domů
Teplárenství
Podpora POZE 2017: ERÚ zveřejnil návrh cenového rozhodnutí

Podpora POZE 2017: ERÚ zveřejnil návrh cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil začátkem září návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE) na rok 2017. ERÚ v odůvodnění návrhu poznamenal, že pokud nebude v termínu vydání finální verze cenového rozhodnutí, tedy do 30. září 2016, vydáno notifikační rozhodnutí Evropské komise, nebude pro dotčenou skupinu výroben podpora stanovena. 

ERÚ zveřejnil začátkem září návrh cenového rozhodnutí pro POZE na rok 2017. Ve zveřejněném návrhu je podpora stanovena pro všechny skupiny výroben elektřiny a tepla, které mají podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, na podporu nárok.

ERÚ však v odůvodnění návrhu cenového rozhodnutí uvedl, že pro skupinu výroben, pro kterou nebude do doby vydání finální verze cenového rozhodnutí vydáno notifikační rozhodnutí konstatující slučitelnost podmínek pro poskytování veřejné podpory s pravidly EU, nebude cenovým rozhodnutím podpora stanovena.

Aktuálně mají notifikaci pouze tři skupiny výroben

Do současné doby byla vydána Evropskou komisí notifikace pouze pro výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu v letech 2013 až 2015 a díky nedávnému schválení také pro malé vodní elektrárny uvedené do provozu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 a pro výrobny tepla z bioplynu do 500 kW uvedené do provozu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020.

Na notifikaci tak stále čekají výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu do 31. 12. 2012, výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu od 1. ledna 2016 nebo například výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

MPO přitom v půlce srpna uvedlo, že by většina notifikačních řízení týkajících se OZE měla již být věcně ukončena.

„Můžu v tuto chvíli oznámit, že většina notifikačních řízení týkajících se obnovitelných zdrojů je nyní již věcně ukončena. Podle posledních informací, které máme k dispozici z Evropské komise, by notifikační rozhodnutí pro zdroje uvedené do provozu od 1. ledna 2016 měla být vydána nejpozději do konce srpna a notifikační rozhodnutí pro tzv. staré OZE pak nejpozději do konce září,“ uvedla 16. srpna náměstkyně ministra průmyslu Lenka Kovačovská.

Právě konec září je dle ERÚ nejzazší termín pro získání potřebné notifikace. ERÚ však v této věci dodalo, že v případě získání notifikačního rozhodnutí s datem po 30. září 2016 vydá doplňující cenové rozhodnutí.

Aby mohla být notifikovaná podpora pro výrobny uvedené do provozu v roce 2016 vyplácena ještě v tomto roce, připravuje ERÚ souběžně vydání doplnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015.

Vyplacená podpora na elektřinu z POZE vloni přesáhla 43 miliard korun.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se