Domů
Trh s elektřinou
Čas bilancování se zkrátí na čtvrtinu. Změní se fungování i systémy účastníků trhu
Ad
Zdroj: Unicorn
Zdroj: Unicorn

Čas bilancování se zkrátí na čtvrtinu. Změní se fungování i systémy účastníků trhu

Energetika prochází největší transformací v moderní historii a mnoho změn je stále před námi. Jedna ze zásadních novinek se týká bilancování, jehož smyslem je udržovat soustavu v rovnováze tak, aby se energie dodaná do sítě rovnala energii odebrané. Doposud se v energetice pracovalo s hodinovou bilanční periodou. V rámci Evropy se tento interval dle nové legislativy zkrátí na čtvrtinu. Zásadně se tak mění pravidla hry.

Dosavadní perioda dávala hráčům na trhu, typicky obchodníkům, větší volnost jednání. Jejich odchylka se tedy v rámci hodinového intervalu počítala jako rozdíl toho, co vyrobili či nakoupili a co jejich zákazníci spotřebovali. V rámci oněch 60 minut ale mohli velmi flexibilně pracovat s pozicí s velkými výkyvy, které zatěžují soustavu. Pak stačilo, aby před koncem 60minutového intervalu pozici srovnali do požadovaných mezí, tak aby byla odchylka v rámci hodiny co nejnižší. Když se ovšem tímto způsobem chová větší množství tržních subjektů, výsledkem je rozkmitání celé soustavy. V souvislosti s výrazným nárůstem počtu obnovitelných zdrojů energií je udržování soustavy čím dál náročnější a podobné jednání je o to více nežádoucí.

Čtyřikrát tolik nabídek

Zkrácení bilančního intervalu na 15 minut možnosti obchodníků pracovat s pozicí výrazně omezí, jelikož je technicky mnohem obtížnější dostát se do větších extrémů tak, aby výsledkem čtvrthodinového vyhodnocení byla rovnováha podle nasmlouvaného stavu. A za odchylku se platí citelné penále.

V praxi to bude znamenat celou řadu změn pro fungování účastníků trhu a jejich systémů. Zatímco dosud obchodníci predikovali hodinovou spotřebu, nyní budou muset přejít na periodu čtyřikrát kratší. S mnohem větší frekvencí bude samozřejmě třeba predikovat i výrobu, což není úplně jednoduchá úloha právě kvůli zmíněným obnovitelným zdrojům.

Mění se rovněž princip obchodování. Například na denním trhu Operátora trhu s elektřinou (OTE), kde se řeší následující den, měli dosud účastníci možnost nabídnout 24 hodnot objemu a ceny. Se čtvrthodinovou periodou bude třeba řešit 96 hodnot. Pojí se s tím i jejich odlišné zadávaní, složitější je jejich vyhodnocování, trochu jiný bude formát zpráv pro komunikace s Operátorem trhu.

Aby stačily obrazovky i výpočetní výkon

Rozsah změn, které způsobí zkrácení bilanční periody, je mnohem větší, než by se na první pohled mohlo znát. Uvědomili jsme si to, když jsme na tyto legislativní změny připravovali naše produkty v rámci řady Lancelot, které se zaměřují na obchodování s energiemi. Jde například o Lancelot FMS, který obchodníkovi nabízí paletu nástrojů pro výpočet predikcí spotřeby a výroby jeho portfolia, nebo Lancelot ETRM, tedy systém pro řízení rizik při obchodování s energiemi. Na patnáctiminutový interval je třeba upravit veškeré komponenty těchto softwarů, aby jejich výstupy odpovídaly novým požadavkům. Zásadní úpravou musela projít i vizualizační část, všechny tabulky a grafy, zkrátka interface pro uživatele, který musí umožňovat efektivní práci s patnáctiminutovým intervalem. Jen pro ilustraci: nejběžnějším zobrazením bývala 2D tabulka, kde na ose Y běží dny a na ose X hodiny. Ta se dříve krásně vešla na obrazovku, protože 24 hodnot v pravolevém směru není tolik. Jenže nově těchto hodnot bude čtyřnásobně více.

Se přechodem na patnáctiminutovky je třeba se popasovat i výkonově, protože kratší interval opět znamená mnohem více dat ke zpracování. Například roční graf už nebude mít 8760 bodů, ale 35 040 bodů. Ve výsledku jsme upravovali celou naši platformu pro energetiku i její jednotlivé produkty. Dalo by se říct, že to byla změna od základů, v níž nám ale pomáhá vysoká úroveň standardizace a také princip, kterého se snažíme u produktů rodiny Lancelot držet – kvalitně a včas reflektovat změny na trhu.

Menší vlny na energetickém rybníku

Přechod na kratší bilanční periodu je koordinován napříč Evropou. O jeho zásadním dopadu svědčí i to, že zhruba od poloviny příštího roku budou v České republice probíhat velké testy s účastníky trhu, o čemž už nyní informuje na svých stránkách Operátor trhu s elektřinou.

Sečteno a podtrženo, čeká nás změna, která se promítne do celého schématu obchodování a chování na trhu. Půjde zároveň napříč energetickými IT systémy, bez nichž je fungování moderní energetiky těžko představitelné. Výsledkem by měla být větší stabilita soustavy, protože meze pro nerovnovážné jednání budou vymezeny mnohem přesněji. Naší zákaznici ale rozhodně nemají se čeho bát, jelikož jsme všechny naše produkty na přechod na 15 minuty připravili a nezbývá nic jiného než čekat na kýžené efekty, které tato legislativní změna přinese.

O autorovi

Tomáš Koldcsiter

Se dlouhodobě zabývá IT řešeními v oblasti energetiky. Nejprve se ve společnosti NET4GAS, s.r.o. podílel na správě a rozvoji obchodních systémů, zejména pak na implementaci Nařízení Komise (EU) č. 715, 984, 1348 či 312, které výrazně změnili zejména transparentnost obchodování a způsob přidělování kapacit plynárenských soustav v rámci EU. V rámci společnosti Unicorn se přes pozici Business Architekta, kde se zaměřoval na analýzu a návrh IT řešení pro podporu obchodování s elektřinou a plynem či dalšími komoditami, posunul na pozici Hub Managera se zodpovědností za produktová řešení zejména pro oblast energetiky obecně.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Pravoslav Motyčka
6. únor 2024, 19:24

Ano avizovaná změna je tady, uvidíme co to udělá s cenami elektřiny na burze. I když změna není tak zásadní pro odběr se 1/4 maximum počítalo vždy.

Martin
7. únor 2024, 06:40

S dlouhodobými produkty to neudělá nic, ale krátkodobé můžou být problém. Pravděpodobně se budou se častěji objevovat extrémní cenové výkyvy na krátké i dlouhé pozici. To způsobí vyšší náklady obchodníků na řízení portfolia, které se budou muset promítnout dříve či později do ceny pro konečné zákazníky.....

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se