Rok 2019 byl v Německu rekordní v počtu hodin se zápornou cenou elektřiny

DomůTrh s elektřinouRok 2019 byl v Německu rekordní v počtu hodin se zápornou cenou elektřiny

Rok 2019 se v Německu stal rekordním v počtu hodin, ve kterých cena silové elektřiny na denním trhu klesla do záporných hodnot. Oproti předchozímu rekordnímu roku 2018 doba trvání záporných cen vzrostla téměř o polovinu. Rovněž samotná cena klesla na hodnotu, která předčila tu z roku 2018.

Záporné ceny elektřiny jsou na německém denním (spotovém) trhu povoleny od září roku 2008. Od té doby jejich četnost roste a loňský rok byl v tomto ohledu rekordní. Podle německého síťového regulátora (Bundesnetzagentur – BNetzA) byly v roce 2019 na německém denním trhu s elektřinou záporné ceny elektřiny zaznamenány v celkem 211 hodinách, to je více než kdy předtím.

Předchozí rekordní rok 2018 byl tak překonán v počtu hodin o 45 %. Celkový trend od roku 2008 je také zjevně rostoucí.

Záporná cena silové elektřiny znamená, že provozovatelé aktuálně vyrábějících uhelných, jaderných, plynových a paroplynových elektráren zaplatily za jimi dodanou elektřinu do sítě.

Své minimální hodnoty cena silové elektřiny na německém denním trhu v loňském roce dosáhla 8. června mezi 14. a 15. hodinou, kdy dosáhla -90,01 eur za MWh. V roce 2018 dosáhla minimální cena výše 76 eur/MWh.

Ceny elektřiny na spotovém trhu ve zmiňovaném červnovém týdnu

Důvod pro záporné ceny silové elektřiny

V Německu v posledních letech klesá cena silové elektřiny do záporných hodnot pravidelně v obdobích nízké poptávky, zejména vánočních a velikonočních prázdnin, a současně příhodných podmínek pro produkci energie z větrných a fotovoltaických elektráren.

Záporné ceny silové elektřiny nastávají v okamžiku přebytku výroby elektřiny nad její spotřebou. Tento stav má dvě hlavní příčiny:

  1. První z nich je nastavení provozní podpory obnovitelných zdrojů, které jsou z důvodu mimotržního financování v merit order upřednostňovány před zdroji s vyššími marginálními náklady na vyrobenou jednotku energie a jejichž velká část zároveň za vyrobenou jednotku elektřiny obdrží svou vysoutěženou cenu (tzv. strike price) bez ohledu na aktuální cenu a tedy i poptávku na trhu. Jejich provozovatelé tak nejsou motivováni při záporné ceně elektřiny snížit svou dodávku do sítě.
  2. Druhou je, že část konvenčních elektráren v elektrizační soustavě není schopna nákladově efektivního snížení svého výkonu na úroveň aktuální poptávky po elektřině.

Podrobnější analýzu důvodů pro vznikající převis nabídky nad poptávkou na německém trhu s elektřinou uvedl ve své zprávě BNetzA.

8. června, kdy cena elektřiny na spotovém trhu dosáhla svého minima týdnu, je zřejmá vysoká výroba solárních a větrných elektráren, která ve své špičce mezi 12:00 a 15:00 dosahovala téměř 50 GW.

Výroba elektřiny v Německu ve zmiňovaném červnovém týdnu

S rostoucím instalovaným výkonem podporovaných a upřednostňovaných obnovitelných zdrojů energie v soustavě počet hodin, při kterých aktuální výroba výrobních zdrojů přesahuje poptávku, navíc nadále roste.