Německý regulátor: Německá soustava disponuje nedostatečnou zápornou flexibilitou

DomůElektřinaNěmecký regulátor: Německá soustava disponuje nedostatečnou zápornou flexibilitou

Technické problémy, současný způsob fungování trhu a to, že čtvrtina z konvenčních elektráren nereaguje na negativní cenové signály, způsobuje nedostatek flexibility v německé elektrizační soustavě. Uvádí to zpráva německého regulátora, Bundesnetzagentur (BNetzA).

Ve své první zprávě analyzující minimální možnou výrobu z konvenčních elektráren v německé elektrizační soustavě analyzuje regulátor pět hodinových úseků v pěti různých dnech ve druhé polovině roku 2015, ve kterých klesla cena silové elektřiny na denním spotovém trhu do záporných hodnot. Záporná cena silové elektřiny znamená, že provozovatelé aktuálně vyrábějících uhelných, jaderných, plynových a paroplynových elektráren zaplatily za elektřinu dodanou do sítě.

V Německu v posledních letech klesá cena silové elektřiny do záporných hodnot pravidelně v obdobích nízké poptávky, zejména vánočních a velikonočních prázdnin, a současně příhodných podmínek pro produkci energie z větrných a fotovoltaických elektráren.

Dle spotového trhu EPEX dosahovaly ceny silové elektřiny záporných hodnot v roce 2015 po jeden celý den, v roce 2016 to již byly tři celé dny.

Záporné ceny silové elektřiny nastávají v okamžiku, kdy část konvenčních elektráren v soustavě není schopna nákladově efektivního snížení svého výkonu na úroveň aktuální poptávky po elektřině. Společně s dodávkou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, které jsou dle merit order upřednostňovány před zdroji s vyššími marginálními náklady na vyrobenou jednotku energie, tak v soustavě vzniká přebytek výroby elektřiny nad její spotřebou. Výsledkem je pokles ceny silové elektřiny do záporných hodnot.

Podle závěrů zprávy BNetzA se minimální výkon konvenčních elektráren potřebný pro zajištění síťové stability pohyboval ve sledovaném období mezi 3 a 4,5 GW. Výkon konvenčních elektráren přitom v období negativních cen silové elektřiny dosahoval 23-28 GW a výkon obnovitelných zdrojů 28-34 GW.

Plánovaný výkon konvenčních elektráren ve všech sledovaných hodinách. Zdroj: BNetzA
Plánovaný výkon konvenčních elektráren ve všech sledovaných hodinách. Zdroj: BNetzA
Minimální produkce a výroba konvenčních elektráren ve všech sledovaných hodinách. Zdroj: BNetzA
Minimální produkce a výroba konvenčních elektráren ve všech sledovaných hodinách. Zdroj: BNetzA

Důvodem pro dodávku tohoto nevyžádaného výkonu do sítě je podle zprávy technická neflexibilita čtvrtiny konvenčních zdrojů v německé elektrizační soustavě současně s finanční podporou zdrojů, jako jsou kogenerační jednotky, a výjimkami v poplatcích za síťové služby.