ClientEarth dosáhl zrušení rozhodnutí o výstavbě polské uhelné elektrárny Ostroleka C

DomůUhlíClientEarth dosáhl zrušení rozhodnutí o výstavbě polské uhelné elektrárny Ostroleka C

Environmentální organizace ClientEarth uspěla u polského okresního soudu v Poznani s žalobou proti rozhodnutí valné hromady společnosti Enea o dostavbě nového bloku uhelné elektrárny Ostroleka. Hlavní námitky směřovaly proti rentabilitě projektu v aktuálním tržním prostředí zatíženém cenou emisních povolenek.

Postavit v Evropské unii v aktuálních podmínkách novou uhelnou elektrárnu se může zdát stále složitější. Nejenže je ekonomika nově budovaných projektů horší, zejména vzhledem k rostoucí ceně emisní povolenky, ale problémy mohou způsobit i akcionáři zainteresovaných společností.

Konkrétně v případě polské uhelné elektrárny Ostroleka C, kterou mají v plánu společně postavit polské energetické společnosti Energa a Enea, se minoritní akcionář ClientEarth žalobou domáhal zrušení usnesení valné hromady o účasti na projektu výstavby.

ClientEarth v rámci výkonu svých akcionářský práv argumentoval v žalobě tím, že se jedná a neakceptovatelné finanční riziko pro všechny akcionáře. V rámci usnesení vydaného v září loňského roku akcionáři společnosti Enea schválili účast na výstavbě elektrárny Ostroleka C. Z nevládních akcionářů se proti výstavbě vyjádřilo 22 %, 58 % se zdrželo hlasování a 20 % výstavbu podpořilo.

Výroba elektřiny v Polsku.

Lze ovšem dodat, že projekt elektrárny má podporu místní vlády, přičemž majoritní podíl ve společnosti drží právě místní vláda prostřednictvím ministerstva financí. Státem má být projekt podpořen i finančně, jelikož si společnost zajistila kapacitní kontrakt na 15 let, v rámci kterého má získat až 650 mil. EUR.

Plány na výstavbu elektrárny jsou již od počátku terčem kritiky některých organizací, které poukazují především na její nerentabilitu a vliv na životní prostředí. Již dříve Carbon Tracker spočítal, že za dobu plánované životnosti elektrárna vytvoří ztrátu 1,7 miliardy eur (44 miliard korun), jak informoval internetový deník Euro.

Ostroleka C má stát celkem cca 6 mld. polských zlotých (cca 1,4 mld. EUR) a má být spuštěna v roce 2023. Zrušení usnesení valné hromady může být důvodem k dalšímu zpoždění výstavby, případně k jejímu zrušení. Vzhledem k aktuálně rekordním cenám povolenek, které se blíží 30 EUR/t CO2 lze předpokládat, že prokázání rentability projektu bude spíše složitější.