Vytěžitelných zásob uhlí v Česku ubývá, hnědého je necelých 650 mil. tun