Domů
Úspory energie
Renovace evropských budov naráží na nedostatečné kapacity
Střešní solární elektrárna
Zdroj: Tiia Monto / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 (licence)

Renovace evropských budov naráží na nedostatečné kapacity

Úspěch evropské strategie REPowerEU povede k zvýšení energetické účinnosti evropských budov a sníží závislost Evropy na ruských fosilních palivech. Nicméně podle společnosti McKinsey je k dosažení těchto cílů nezbytné rozšíření technologií, píše server Euractiv. Zpráva McKinsey vidí hlavní bariery v nedostatečných kapacitách na trhu s technologiemi pro obnovitelné zdroje, a to jak výrobními, tak lidskými i finančními.

V květnu 2022, v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, Evropská komise představila plán REPowerEU, který je založen na třech základních prvcích: snížení poptávky po energii podporou energetické účinnosti, diverzifikaci evropských dodávek energie od ruských zdrojů a urychlení přechodu Evropy k čisté energii pomocí kombinace investic a legislativních reforem.

Právě přechod k čisté energii a energetické úspory vyžadují masivní rozvoj technologií, přičemž klíčovou roli při snižování spotřeby energie představuje sektor budov.

Potenciál sektoru budov

Budovy představují 40 % spotřeby energie v EU a 36 % emisí skleníkových plynů. Podle údajů Eurostatu bylo 85 % evropských budov postaveno před rokem 2000 a 75 % má nízkou energetickou účinnost.

Plán REPowerEU proto navrhuje výrazné zvýšení energeticky účinných renovací budov a technologií obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární technologie a tepelná čerpadla.

Plán navrhuje rozšiřovat instalaci solárních panelů na všechny nové veřejné, komerční budovy a obytné budovy do roku 2029 s cílem dosáhnout více než 320 GW ve fotovoltaice do roku 2025 (více než dvojnásobek oproti roku 2020) a téměř 600 GW do roku 2030. V případě splnění cíle se solární energie stane do roku 2030 největším zdrojem elektřiny v EU, přičemž více než polovina jejího podílu má pocházet ze střech.

Plán také navrhuje zdvojnásobení současné míry zavádění tepelných čerpadel v budovách v celé Evropské unii s konkrétním cílem přidat 10 milionů nových tepelných čerpadel během příštích pěti let.

Nedostatečné kapacity

Podle analýzy společnosti McKinsey však Evropa postrádá kapacitu k dodání technologie nezbytné k dosažení těchto cílů při současném tempu výroby a instalace. Se zvýšenou kapacitou také přichází nárůst poptávky po pracovní síle potřebné k vybudování, instalaci a údržbě technologie a adekvátním financování.

Do roku 2030 bude EU potřebovat více než 1 milion pracovníků v solárním sektoru, aby splnila vyšší cíle v oblasti obnovitelné energie. Podle odhadů Evropské komise bude ke zvýšení výroby a nasazení tepelných čerpadel potřeba dalších 750 000 instalačních techniků a minimálně 50 % stávajících instalačních techniků bude muset být rekvalifikováno pro práci s tepelnými čerpadly.

Pokud má energetická tranzice pokračovat v plánovaném časovém horizontu, bude potřeba pečlivé plánování ze strany zúčastněných stran, aby bylo zajištěno, že tyto překážky budou překonány.

Doporučení a nové příležitosti

Indikované plány jsou tak příležitostí pro rozvoj domácí výroby solárních panelů a tepelných čerpadel v EU. Zatímco většina komponent solárních panelů pochází z Číny, je zde prostor pro posílení výrobní kapacity v EU. Stejně tak tepelná čerpadla nabízejí možnost budování výrobní kapacity na trhu EU.

Podle analýzy společnosti McKinsey by členské státy EU by měly zvážit vytvoření nových stimulů, jako jsou přímé dotace, snížené úrokové sazby na půjčky a daňové pobídky, aby podpořily rozvoj kritických dodavatelských řetězců a technologií.

Nedostatečná kapacita dodavatelského řetězce vytváří potřebu kvalifikovaného personálu a nových pracovních míst pro instalaci těchto technologií. Členské státy EU by měli podporovat rekvalifikaci a zlepšování dovedností pracovníků, aby narostl jejich počet ale i efektivita práce.

Klíčovou roli v urychlení přijetí zelených technologií hrají i nové poradenské a finanční služby, zejména zelené financování. Nové finanční mechanismy a zvýšená aktivita soukromého kapitálu mohou pomoci zákazníkům investovat do energeticky úsporných příležitostí a financovat růst potřebný k provedení těchto změn.

Energetická krize a vysoké ceny se projevily i v podobě většího zájmu o energetické úspory v České republice. Minulý rok v ČR přibylo rekordních 83 tisíc nových fotovoltaických systémů, především menších instalací na střechách rodinných domů. Od poloviny února navíc došlo k úpravám podmínek pro získání dotací z programu Nová zelená úsporám. Bonus za komplexní renovaci rodinných domů byl zvýšen a byl zaveden limit pro rezervaci výkonu v síti u fotovoltaických systémů, Zvyšuje se i poptávka po tepelných čerpadlech, informuje týdeník Ekonom.

Ministerstvo životního prostředí plánuje rovněž poskytovat poradenské služby, přičemž poradci v regionech budou moci zájemce směrovat k nejvhodnějším opatřením pro úsporu energie na jejich objektech a na základě konkrétních údajů navrhnout optimální investice.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(6)
Pravoslav Motyčka
9. květen 2024, 00:31

Proč je můj příspěvek hodnocen jako spam ?????????

Pravoslav Motyčka
9. květen 2024, 00:32

Tyto problémy způsobují sami státy , tím jak mění podmínky dotačních programu a tím, že jednotlivé dotační výzvy na sebe nenavazují a mají nesmyslné podmínky. Takže když dotace je , kapacita firem je nedostatečná, když není firmy krachují nikdo neví co bude za 3 měsíce , takže se firmy nerozvíjejí. Stát tady vytváří svůj typický umělý regulovaný chaos a způsobuje tím ohromné ztráty pro všechny. Protože cyklicky ničí odvětví kde se angažuje a protože stát více a více dotuje a reguluje , tak to tady jde od 10 ti k pěti.

Jan Stehlik
9. květen 2024, 04:59

Co by jste chtěl po státu , kde se přehazuje písek z hromady na hromadu (plýtvá se) a pak se diví , že ten dum nestojí , živobytí je drahé a nedostupné . Lidé hlasují penězi a určuje se tak vzácné zboží . Trh nepřetlačíte.

Petr prochaska
9. květen 2024, 09:40

EU je prostě novodobý SSSR a to nejen ekonomicky ale i omezováním svobody slova. Prostě nás čeká zaostávání za okolním světem tak jako před rokem 1989, ale lidi to tak chtěj, protože volí probruselské strany.

Milan Vaněček
9. květen 2024, 11:41

Cituji: "V případě splnění cíle se solární energie stane do roku 2030 největším zdrojem elektřiny v EU, přičemž více než polovina jejího podílu má pocházet ze střech."

To je technicky možné, pokrok ve fotovoltaice i v bateriích je kontinuální, ceny v absolutní hodnotě neustále klesají i přes relativně vysokou inflaci v EU.

Ale termín je aktivistický, nereálný, reálný nastane o 10 let později. Ale v převážné části EU nastane.

Chybí obrovské množství elektrotechniků, spěch přináší zisk pouze pro nepříliš zkušené montážní firmy, ale s dobrou reklamou, ti absorbují veškerý dotační zisk. Cena FVE bude dále výrazně klesat i bez dotací.

Chybí adekvátní rozvoj domácího průmyslu spojeného s fotovoltaickými elektrárnami (čínské panely to je jen menší část nákladů u každé FVE).

Chybí EU podpora EU gigafactories na FV panely i baterie.

Výsledek technického pokroku, celosvětový energetický přechod je jasný, nezvratný. Teď jde "jen" o finančně optimální, sociálně citlivou, nehysterickou (zapomeňme na klimatickou hysterii, na závazky "klimatickou neutralitu splníme"hned či v 2050 či o 5 či 10 let dříve)

a hlavně co nejlevnější realizaci, vedoucí k rozumně nízkým cenám elektřiny.

Omega
9. květen 2024, 15:22

Jenom malý dotaz - co jsou to rozumně nízké ceny elektřiny?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se