Domů
Větrné elektrárny
Aurora: Uvolnění pravidel pro výstavbu onshore větrných elektráren v Polsku by navýšilo jejich potenciál o 27 GW
Větrné elektrárny na poli
Zdroj: Unsplash

Aurora: Uvolnění pravidel pro výstavbu onshore větrných elektráren v Polsku by navýšilo jejich potenciál o 27 GW

Podle německého energetického think-tanku Aurora by uvolnění či zrušení pravidla, které zakazuje výstavbu větrných elektráren (VTE) ve vzdálenosti do 1,5 km od nejbližšího obydlí, odemklo až 27 GW instalovaného výkonu.

Pravidlo, které bylo zavedeno v roce 2016, zakazuje výstavbu VTE ve vzdálenosti do 1,5 km od nejbližšího obydlí. Jeho zrušením by se dle Aurory odemklo až 27 GW instalovaného výkonu. Polský premiér, Mateusz Morawiecki, se v polovině loňského roku zavázal k tomu, že toto pravidlo změní. Dosud však k tomu nenašel politickou podporu.

Polský odklon od uhlí

Polsko je vysoce závislé na výrobě elektřiny z uhelných elektráren, jak ukazuje graf níže. Přestože se předpokládá, že ceny elektřiny z nynějších extrémních hodnot znatelně poklesnou, tak jejich pokles pod 100 EUR/MWh limituje cena emisní povolenky. Ta se nyní pohybuje okolo 85 EUR/t CO₂. Cena elektřiny se proto bude v nynější dekádě pohybovat nejspíš podstatně výše, než bylo zvykem, a vytvoří se nový normál.

Při cenách elektřiny nad 100 EUR/MWh je investice do VTE pro investory velmi lákavá. Přitom se charakter výroby větrných elektráren v našich podmínkách vhodně doplňuje s výrobou fotovoltaických elektráren, jejichž povolovací procesy jsou podstatně kratší. Kombinace těchto dvou zdrojů navíc zvyšuje hodnotu výrobního portfolia.

Hluk z větrných elektráren

Dle českých zákonů je například povolená hladina hluku ve venkovním prostoru nejbližší budovy na úrovni 50 dB přes den (6-22 h) a 40 dB v noci. Hodnocení hluku se zpracovává v tzv. hlukové studii, která přepočítává hodnoty dodané od výrobce VTE na hladinu slyšitelného zvuku v konkrétním místě. Pokud panují pochybnosti, zda jsou limity dodrženy, je provedeno tzv. hygienické měření. V něm jsou prověřeny výsledky hlukové studie. Dle Ekoporadenského portálu Ministerstva životního prostředí lze odhadovat, že při instalaci jedné nové VTE budou limity při dodržení minimální vzdálenosti cca 400 m od zástavby splněny.

Úroveň hluku z provozu větrné elektrárny se pak porovnává s přirozeným hlukem okolního prostředí. Od určité rychlosti větru, obvykle mezi 7-8 m/s v závislosti na terénu, převažuje hluk okolního prostředí, který vydává například vítr v korunách stromů, nad hlukem větrné elektrárny.

Investice do větrných elektráren

Samotná výstavba větrné turbíny není levnou záležitostí. Měrné investiční náklady na jeden instalovaný MW výkonu se pohybují okolo 40 milionů Kč. Dosud nejčastěji instalovaným výkonem onshore VTE jsou 2 MW. Přestože by při nynější situaci na energetických trzích dávala výstavba mnoha společnostem smysl, investory odrazuje délka a složitost povolovacích procesů. V ČR není výjimkou 5 let a déle.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(3)
Vladimír Šťastný
18. prosinec 2022, 19:03

40 nebo 50dB neznamená, že budete mít u baráku ticho. Uvažované stavby jsou především v horských oblastech, kde je úroveň hluku okolí podstatně nižší, než ve městech. Mnoho lidí vysídlilo z měst na hory právě proto, protože chtějí mít klid. Postavením větrné farmy za humny by o něj docela určitě přišli.

Hlukové studie jsou nepřezkoumatelné a drahé šaškárny, které nakonec skončí tak, jak si přeje jejich zadavatel(investor). Když se pak při reálném provozu ukáže, že byly vylhané, nikdo už nemá odvahu vydat rozhodnutí k odstranění díla.

To, co kdysi přijali Poláci, je minimum. Uvědomme si, že VTE neustále rostou. Oni tenkrát vycházeli z bavorského pravidla 10h a uvažovali tehdejší obvyklou výšku suchozemských větrných elektráren 150m. Jenže dnes už jsou běžné ty s celkovou výškou přes 200m.

Karásek
19. prosinec 2022, 08:22

Snad se to v Polsku povede a ty větrné elektrárny nebudou mít takové zbytečné omezení. Je zajímavé, že např. u nás mají větrné elektrárny nižší hlukové limity, než silniční doprava, která je ale navíc může beztrestně překračovat. Proti OZE obecně samozřejmě brojí různé lobby jako jaderná i fosilní. OZE jsou pro tyto lobby příliš velkým konkurentem.

Jan Stehlik
19. prosinec 2022, 08:57

Ano . OZE jsou strašně utiskované . Proto jim musíme dávat dotace každoročně 60 miliard . No a s tím novým eu fondem to bude hezké . Už máme slíbeno balík miliard a to se bude plýtvat :-) Jen to trošku zase zvedne cenovou hladinu . Pro natvrdlé polopatě vše zdraží .

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516