IEA: Key World Energy Statistics 2018

DomůEnergetika v zahraničíIEA: Key World Energy Statistics 2018

Mezinárodní energetická agentura (IEA) pravidelně zveřejňuje statistiky týkající se hlavních energetických zdrojů. Následující článek vás seznámí s některými z dat z dokumentu Key World Energy Statistics 2018.

Zdroje energie

Celkové primární zdroje energie (TPES) představují množství energie, které je k dispozici k pokrytí poptávky během určitého období. Základní definice představuje součet primární výroby energie a importů, od kterých se odečtou případné exporty.

Globální TPES pro rok 2016 je 3 731 Mtoe (milion tun ropného ekvivalentu) uhlí (cca 27,1 %), 4 390 Mtoe ropy (31,9 %), 3 035 Mtoe zemního plynu (22 %), 680 Mtoe jaderné energie (4,9 %), 349 Mtoe vodní energie (2,5 %), 1 349 Mtoe biopaliv a odpadu (9,8 %) a 227 Mtoe jsou ostatní zdroje (1,6 %).

TPES na světě v letech 1971 – 2016. Zdroj: OECD/IEA
TPES v letech 1990 – 2016 po jednotlivých regionech. Zdroj: OECD/IEA

Nejvýznamnější těžební oblastí ropy byl v roce 2017 Blízký východ s 1 476 Mt vytěžené surové ropy. Na druhém místě je region OECD s 1 086 Mt ropy. Největšími producenty ropy pak byly v roce 2017 USA (563 Mt, 12,9% podíl na světě) a Saúdská Arábie (560 Mt, 12,8 %). Největšími exportéry ve stejném roce Saúdská Arábie (373 Mt) a Rusko (254 Mt) a importéry Čína (378 Mt) a USA (371 Mt).

Podobně jsou USA i největším světovým producentem zemního plynu – 20,2 % těžby plynu na světě (760 bcm). Největším těžebním regionem plynu je OECD s 1 349 bcm (miliardy metrů krychlových) v roce 2017. Nejvíce uhlí, 3 376 Mt (44,7 % světové těžby), se v roce 2017 vytěžilo v Číně. Za Čínou je pak Indie s 730 Mt uhlí.

Výroba elektřiny z větrných a solárních elektráren na světě v posledních letech prudce stoupá.

Světová výroba elektřiny ve větrných elektrárnách v letech 2005 – 2016. Zdroj: OECD/IEA
Světová výroba elektřiny v solárních elektrárnách v letech 2005 – 2016. Zdroj: OECD/IEA

V roce 2016 bylo na světě vyrobeno 16 350 TWh elektřiny z fosilních paliv (65,4 %), 2 606 TWh z jádra (10,4 %), 4 061 TWh ve vodních elektrárnách (16,2 %)  a 1 986 TWh v elektrárnách na ostatní obnovitelné zdroje (7,9 %).

Světová výroba elektřiny dle paliv v letech 1971 – 2016. Zdroj: OECD/IEA

Spotřeba energie

Globální celková finální spotřeba energie byla v roce 2016 1 036 Mtoe uhlí (cca 10,8 %), 3 908 Mtoe ropy (40,9 %), 1 440 Mtoe zemního plynu (15 %), 1 051 Mtoe biopaliv a odpadu (11 %), 1 794 Mtoe elektřiny (18,8 %) a 327 Mtoe jiných zdrojů (3,4 %).

Světová finální spotřeba energie dle paliv v letech 1971 – 2016. Zdroj: OECD/IEA

Ceny

Průměrná spotová cena ropy WTI byla v lednu 2018 63,67 USD za barel ropy (cca 1 446 korun), v červnu 2018 pak 65,20 USD (cca 1 481 korun). Nejnižší cena WTI za posledních 10 let byla 31,57 USD/barel (cca 717 korun) v lednu 2016 a nejvyšší v červenci 2008 133,38 USD/barel (cca 3 029 korun).

Průměrné spotové ceny ropných benchmarků. Zdroj: OECD/IEA

V posledních letech klesají ceny importovaného zemního plynu a také uhlí pro výrobu elektrické energie.

Průměrné ceny uhlí používaného pro výrobu elektřiny. Zdroj: OECD/IEA
Průměrné ceny importů zemního plynu. Zdroj: OECD/IEA

Výzkum a vývoj

Celkový rozpočet na výzkum a vývoj technologií v energetice v členských zemích Mezinárodní energetické agentury činil v roce 2017 18 miliard USD (asi 408,7 miliard korun).

Vývoj rozpočtu členských zemí IEA pro výzkum a vývoj technologií v energetice v letech 1975 – 2016. Zdroj: OECD/IEA

Největší podíl financí byl v roce 2017 směřován do energetické účinnosti (23 %), do jaderné energetiky (19 %) a do technologií, které umožňují efektivnější výrobu energie, nebo její efektivnější využití, tzv. cross-cutting technologie (20 %).

Rozpočet členských zemí IEA pro vývoj technologií v energetice dle jednotlivých technologií. Zdroj: OECD/IEA