Domů
Energetika v zahraničí
IEA: Key World Energy Statistics 2018

IEA: Key World Energy Statistics 2018

Mezinárodní energetická agentura (IEA) pravidelně zveřejňuje statistiky týkající se hlavních energetických zdrojů. Následující článek vás seznámí s některými z dat z dokumentu Key World Energy Statistics 2018.

Zdroje energie

Celkové primární zdroje energie (TPES) představují množství energie, které je k dispozici k pokrytí poptávky během určitého období. Základní definice představuje součet primární výroby energie a importů, od kterých se odečtou případné exporty.

Globální TPES pro rok 2016 je 3 731 Mtoe (milion tun ropného ekvivalentu) uhlí (cca 27,1 %), 4 390 Mtoe ropy (31,9 %), 3 035 Mtoe zemního plynu (22 %), 680 Mtoe jaderné energie (4,9 %), 349 Mtoe vodní energie (2,5 %), 1 349 Mtoe biopaliv a odpadu (9,8 %) a 227 Mtoe jsou ostatní zdroje (1,6 %).

TPES na světě v letech 1971 – 2016. Zdroj: OECD/IEA
TPES v letech 1990 – 2016 po jednotlivých regionech. Zdroj: OECD/IEA

Nejvýznamnější těžební oblastí ropy byl v roce 2017 Blízký východ s 1 476 Mt vytěžené surové ropy. Na druhém místě je region OECD s 1 086 Mt ropy. Největšími producenty ropy pak byly v roce 2017 USA (563 Mt, 12,9% podíl na světě) a Saúdská Arábie (560 Mt, 12,8 %). Největšími exportéry ve stejném roce Saúdská Arábie (373 Mt) a Rusko (254 Mt) a importéry Čína (378 Mt) a USA (371 Mt).

Podobně jsou USA i největším světovým producentem zemního plynu – 20,2 % těžby plynu na světě (760 bcm). Největším těžebním regionem plynu je OECD s 1 349 bcm (miliardy metrů krychlových) v roce 2017. Nejvíce uhlí, 3 376 Mt (44,7 % světové těžby), se v roce 2017 vytěžilo v Číně. Za Čínou je pak Indie s 730 Mt uhlí.

Výroba elektřiny z větrných a solárních elektráren na světě v posledních letech prudce stoupá.

Světová výroba elektřiny ve větrných elektrárnách v letech 2005 – 2016. Zdroj: OECD/IEA
Světová výroba elektřiny v solárních elektrárnách v letech 2005 – 2016. Zdroj: OECD/IEA

V roce 2016 bylo na světě vyrobeno 16 350 TWh elektřiny z fosilních paliv (65,4 %), 2 606 TWh z jádra (10,4 %), 4 061 TWh ve vodních elektrárnách (16,2 %)  a 1 986 TWh v elektrárnách na ostatní obnovitelné zdroje (7,9 %).

Světová výroba elektřiny dle paliv v letech 1971 – 2016. Zdroj: OECD/IEA

Spotřeba energie

Globální celková finální spotřeba energie byla v roce 2016 1 036 Mtoe uhlí (cca 10,8 %), 3 908 Mtoe ropy (40,9 %), 1 440 Mtoe zemního plynu (15 %), 1 051 Mtoe biopaliv a odpadu (11 %), 1 794 Mtoe elektřiny (18,8 %) a 327 Mtoe jiných zdrojů (3,4 %).

Světová finální spotřeba energie dle paliv v letech 1971 – 2016. Zdroj: OECD/IEA

Ceny

Průměrná spotová cena ropy WTI byla v lednu 2018 63,67 USD za barel ropy (cca 1 446 korun), v červnu 2018 pak 65,20 USD (cca 1 481 korun). Nejnižší cena WTI za posledních 10 let byla 31,57 USD/barel (cca 717 korun) v lednu 2016 a nejvyšší v červenci 2008 133,38 USD/barel (cca 3 029 korun).

Průměrné spotové ceny ropných benchmarků. Zdroj: OECD/IEA

V posledních letech klesají ceny importovaného zemního plynu a také uhlí pro výrobu elektrické energie.

Průměrné ceny uhlí používaného pro výrobu elektřiny. Zdroj: OECD/IEA
Průměrné ceny importů zemního plynu. Zdroj: OECD/IEA

Výzkum a vývoj

Celkový rozpočet na výzkum a vývoj technologií v energetice v členských zemích Mezinárodní energetické agentury činil v roce 2017 18 miliard USD (asi 408,7 miliard korun).

Vývoj rozpočtu členských zemí IEA pro výzkum a vývoj technologií v energetice v letech 1975 – 2016. Zdroj: OECD/IEA

Největší podíl financí byl v roce 2017 směřován do energetické účinnosti (23 %), do jaderné energetiky (19 %) a do technologií, které umožňují efektivnější výrobu energie, nebo její efektivnější využití, tzv. cross-cutting technologie (20 %).

Rozpočet členských zemí IEA pro vývoj technologií v energetice dle jednotlivých technologií. Zdroj: OECD/IEA

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Milan Vaněček
4. leden 2019, 20:38

Když se podíváme na celosvětovou výrobu elektřiny podle zdroje, tak vidíme (rok 2016) že

1)jádro dává jen 10,4%

2) vodní elektrárny (část OZE) 16,2%

3) ostatní OZE pak 7,9%

a dominují fosilní zdroje 65,4%.

Tedy platí, že OZE produkují 24,1 %, mnohem více než jádro

Okolo roku 2020 pak ostatní OZE už předstihnou jádro,

a okolo 2040-2050 pak všechna OZE ož budou vyrábět většinu (více než 50%) elektrické energie.

Nejnovější zpráva z PV magazine, Jan.2., 2019: Investoři v USA již zažádali o připojení 139 GW výkonu solárních elektráren (celkem v 6 oblastech USA) v příštích 5 letech.

Resumé: Energy transition je celosvětově úspěšná věc, není to jen lokální Energiewende v Německu. Přechod na čistou, obnovitelnou energetiku se vyplácí a vítězí po celém světě, od Číny, USA, Chile, Indie, EU, .....

Martin Hájek
5. leden 2019, 02:41

Zapomněl jste na stálý růst poptávky po energii. Ve skutečnosti se dnešní struktura pokrytí poptávky po elektřině za posledních 30 let moc nezměnila. Hlavní změnou bude náhrada kapalných paliv plynem. Relativní nárůst nových OZE bude zásadně brzdit fakt, že poroste spotřeba v absolutních číslech. A potenciál vodních elektráren je již globálně také dost omezený.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se