Ropa, plyn a uhlí stále pokrývají přes 80 % energetických potřeb USA

DomůEnergetika v zahraničíRopa, plyn a uhlí stále pokrývají přes 80 % energetických potřeb USA

Fosilní paliva, zejména ropa, uhlí a zemní plyn, jsou již po staletí hlavním zdroje energie nejen ve Spojených státech. Přestože podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) poklesl podíl fosilních paliv na spotřebě energie v USA loni na nejnižší hodnoty od počátku 20. století, stále pokrývají přes 80 % energetických potřeb země.

Podíl fosilních paliv na spotřebě energie v USA loni poklesl i navzdory nárůstu spotřeby ropy, jelikož oproti roku 2016 klesla spotřeba uhlí a zemního plynu. V loňském roce spotřeba uhlí v USA meziročně poklesla o 2,5 %, tedy výrazně méně oproti 13,6% poklesu v roce 2016 a 8,5% poklesu v roce 2016. Spotřeba uhlí dosáhla v USA svého maxima v roce 2005, za více než dekádu však poklesla o zhruba 40 %.

Podobně jako v případě uhlí loni poklesla i spotřeba zemního plynu, a to o 1,4 %. Na rozdíl od uhlí, jehož spotřeba ve Spojených státech v 8 z posledních 10 let poklesla, spotřeba plynu v 8 letech z 10 rostla. Růst spotřeby zemního plynu v USA táhne zejména výroba elektrické energie, kde plyn v posledních letech vytlačuje uhlí. Celkově tak spotřeba zemního plynu v USA od roku 2005 vzrostla již o čtvrtinu.

Spotřeb ropy, která je v USA hlavním energetickým zdrojem od roku 1950, loni mírně vzrostla, stále je však na přibližně 90 % maxima z roku 2005.

Vývoj spotřeby energie v USA dle jednotlivých energetických zdrojů. Zdroj: EIA

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v USA loni vzrostl na 11,3 %, což je dle EIA nejvyšší hodnota od konce druhého desetiletí minulého století. Před sto lety byla spotřeba energie výrazně nižší, přičemž největší podíl mezi obnovitelnými zdroji měla biomasa v podobě dřeva. Největší zásluhu na růstu podílu obnovitelných zdrojů mají solární a větrné elektrárny, nicméně spotřeba biomasy v USA v posledních letech také výrazně vzrostla.