Schůze ministrů USA a Indie nastínila spolupráci v nových oblastech energetiky

DomůEnergetika v zahraničíSchůze ministrů USA a Indie nastínila spolupráci v nových oblastech energetiky

Světová pandemie COVID-19 si vybírá nemalou daň na poptávce po energii, světových energetických trzích a sektoru s obnovitelnými zdroji.  Spojené státy americké a Indie stávající neblahou situaci využívají k nastavení podmínek vzájemné dlouhodobé spolupráce právě v odvětví energetiky s důrazem na obnovitelné zdroje.

Americký ministr energetiky Dan Brouillette a indický ministr ropy a zemního plynu Dharmendra Pradhan v pátek 17. července 2020 vedli diskuzi o strategickém energetickém partnerství mezi USA a Indií. Účelem online schůze bylo zhodnotit, čeho bylo v rámci dosavadního partnerství dosaženo a jakých nových oblastí se bude pokračující bilaterální spolupráce týkat.

Obě země vedou společný výzkum a vývoj přes partnerství U.S.-India Partnership to Advance Clean Energy-Research (PACE-R), které se týká především zavádění inteligentních sítí a skladování energie. Důraz bude v budoucnu kladen na získávání energie z cyklů se superkritickým CO2 či z pokročilých uhelných technologií včetně CCS a jejího následného využití v síti či při výrobě vodíku. USA rovněž informovaly, že společný výzkum a vývoj bude nadále pokračovat, a to na několika úrovních. Například přes U.S.- India Civil Nuclear Energy Working Group budou země spolupracovat na výzkumu jáderné energetiky. Prostřednictvím konsorcia vlády USA, nazvaného South Asia Group for Energy (SAGE), budou zase sdílet poznatky týkající se pokročilých čistých technologií.

Oblasti budoucnosti

USA a Indie rovněž zahájily činnost společné vodíkové pracovní skupiny Hydrogen Task Force propojující veřejný a soukromý sektor. Ta má podpořit výrobu vodíku z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů energie a snížení ceny zavádění vodíkových technologií s cílem posílit energetickou bezpečnost a odolnost.

Podepsáním memoranda o porozumění země stvrdily svůj záměr si asistovat při pořádání soutěže pro vysokoškolské studenty technických oborů s názvem Solar Decathlon India. Jejím účelem je připravit a vzdělat příští generaci expertů v oblastech projektování a výstavby vysoce efektivních budov využívajících obnovitelnou energii.

„Schůze ukázala odhodlání našich vlád nadále posilovat toto partnerství. Vítáme, že navzdory výzvám spojeným se situací kolem COVID-19 jsme odhodláni upevnit naše energetické vazby a společně usilovat o dosažení našich sdílených cílů,“ prohlásil Pradhan.