Spojené království: Podíl výroby elektřiny z fosilních paliv klesl ke 40 %