Británie pokořila dřívější rekord v počtu hodin nepřetržité výroby elektřiny bez uhlí

DomůEnergetika v zahraničíBritánie pokořila dřívější rekord v počtu hodin nepřetržité výroby elektřiny bez uhlí

Spojené království pokořilo rekord v době, kdy uhelné elektrárny nedodávaly žádnou elektřinu do sítě. Bez uhlí je energetická soustava nepřetržitě přes již dvacet dva dní a situace stále trvá.

Jako se stalo již pravidlem v posledních letech, stále častěji a po stále delší časové úseky se Spojené království nachází ve stavu, kdy se uhelné elektrárny vůbec nepodílí na jejím energetickém mixu. Nynějších nepřetržitých 22 dní je nejdelší kontinuální časový úsek bez uhlí od dob průmyslové revoluce.

Nyněší rekord je ovšem z velké části způsoben velkým snížením poptávky po elektřině kvůli koronaviru a zároveň velkou výrobou z větrných a solárních zdrojů. Fotovoltaika totiž také překonala jeden svůj milník a to 20. dubna, kdy z ní bylo dodáváno v jeden okamžik přes 9,6 GW výkonu.

Poptávka začátkem týdne poklesla zhruba o pětinu své obvyklé hodnoty v toto roční období. Již dříve provozovatel přenosové soustavy National Grid oznámil, že pokud by se situace zhoršila, bude dokonce nuceně odpojovat některé zdroje od sítě, aby byla udržena rovnováha mezi spotřebou a výrobou.

Snižování podílu uhelných elektráren ve Spojeném kárálovství probíhá velmi rychle. Teprve před 3 lety nastal vůbec první den, kdy se Británie obešla bez uhlí celých 24 hodin. Již o rok později v půlce roku 2018 hlásil National Grid 1000 hodin bez uhlí v průběhu šesti měsíců. A dnes je soustava bez uhlí již téměř 500 hodin za poslední 3 týdny. Přitom ještě před 4 lety tvořil podíl černého uhlí necelých 10 % energetického mixu země. Spojenému království velmi pomohl rozvoj obnovitelných zdrojů energie, především větrných elektráren, které zdvojnásobily svůj podíl od roku 2017.