Zástupci 130 zemí se sejdou v New Yorku k podpisu klimatické dohody z Paříže

DomůŽivotní prostředíZástupci 130 zemí se sejdou v New Yorku k podpisu klimatické dohody z Paříže

22.dubna se bude konat zahajovací ceremoniál podepisování pařížské dohody v New Yorku. Zúčastnit se má přes 130 zemí a okolo 60 hlav států a vlád. Aby dohoda vstoupila v platnost, musí ji podepsat alespoň 55 států, které dohromady čítají alespoň 55 % světově vypuštěných emisí.

Historická účast

V pátek 22. dubna se bude konat ceremoniál k začátku podepisování klimatické dohody dojednané v Paříži v listopadu minulého roku. Ceremoniál bude zaštítěn OSN a bude se konat v jejím ústředí v New Yorku. Zahajovacího ceremoniálu se má zúčastnit přes 130 národů včetně 60 světových vůdců, například i francouzský prezident Francois Holland. Mělo by se jednat o nový rekord v množství podpisů na zahajovacím dni pro mezinárodní dokument.

Podpis dohody státem odstartuje kriticky důležitý proces, na kterém závisí výsledné prosazení dohody. Tento proces může mít řadu podob a být různě dlouhý v závislosti na daných postupech jednotlivých zemí. Výsledkem tohoto procesu v jednotlivých zemích potom může být ratifikace, přijetí, schválení či přistoupení ke klimatické dohodě.

„Paříž byla historická, ale je to pouze začátek. Musíme urgentně zrychlit naše snahy v boji proti změnám klimatu.“

Ban Ki-moon, generální tajemník OSN

Klimatická dohoda z Paříže

Samotná dohoda může být uvedena v platnost 30 dnů poté, co alespoň 55 států, které jsou dohromady zodpovědné za vypouštění alespoň 55 % skleníkových plynů na celém světě, předloží dokument podepsaný příslušnými státníky. Mnoho zemí již přislíbilo OSN, že podepsaný dokument předloží ihned po podepsání dohody v New Yorku.

Pařížská dohoda udává kolektivní cíl udržení globálního oteplování pod teplotou 2 stupně Celsia oproti předindustriálním dobám a usiluje o omezení globálního oteplení na maximální hodnotu 1,5 stupně Celsia nad touto hodnotou. Dohoda dále požaduje po jednotlivých státem předložení svého individuálního klimatického plánu, který se bude každých 5 let obnovovat, ačkoliv tyto plány nejsou legislativně závazné.

Štítky: USAemiseOSN