REMOTE: Systém pro skladovaní vodíku pro řeckou mikrosíť byl dokončen