Celostátní blackout, který nastal v australském státě Jižní Austrálie, byl způsoben extrémním počasím, které spustilo kaskádovou sekvenci. Výsledkem bylo odpojení státu od zbytku soustavy. Tvrdí to závěrečná zpráva o události australského operátora energetického trhu (AEMO).

Ve středu 28. září 2016 byly oblasti státu Jižní Austrálie zasaženy tornády s rychlostí větru mezi 190-260 km/h. Dvě z tornád téměř ve stejný okamžik přerušila 170 km vzdálená vedení na napěťové hladině 275 kV. Následná sekvence poruch vyvolala šestinásobný pokles napětí v soustavě státu v rozmezí dvou minut, bylo zhruba 16:16 místního času.

Na tyto poklesy napětí zareagovala ochrana větrných farem, která byla nastavena na odolání předem stanovenému počtu napěťových poklesů o určité velikosti. Následující napěťový pokles vyvolal aktivaci ochrany, která v časovém úseku kratším než 7 sekund znamenala trvalé snížení výkonu těchto větrných farem o 456 MW.

Snížení výkonu větrných farem vyvolalo významný nárůst importované elektřiny skrze vedení Heywood propojující stát Jižní Austrálie se státem Victoria. Tok tímto vedením dosáhl dostatečně vysoké úrovně pro aktivaci ochrany, která vedení odpojila. Tím se elektrizační soustava státu Jižní Austrálie ocitla izolována v ostrovním provozu. Jelikož po jejím izolování nedošlo k výraznějšímu odpojení zátěže, zdroje nebyly schopny dodat požadovaný výkon a udržet frekvenci v této části soustavy. V 16:18 místního času následovalo odpojení veškerých zdrojů od soustavy neboli blackout.

Dle analýzy AEMO byl kolaps frekvence a blackout po izolování soustavy nevyhnutelný.

Dodávka elektřiny všem zákazníkům byla obnovena o 12 dní později

Plán na obnovení provozu soustavy začal v 16:30 po posouzení, které sekce soustavy je bezpečné uvést opět do provozu. Provoz byl obnoven díky dvěma zdrojům schopných startu ze tmy a obnovení dodávky skrze propojovací vedení Heywood.

Dodávka elektřiny prvním zákazníkům byla obnovena v 19:00, tedy 2,5 hodiny po přerušení dodávky. Zhruba 40 % dodávek bylo obnoveno ve 20:30, 80-90 % bylo obnoveno o půlnoci.

Zbylá dodávka byla postupně obnovována tak, jak byla porušená vedení postupně přemostěna. Dodávka všem zákazníkům byla obnovena po 12 dnech – 11 října 2016.

Ze závěrů AEMO plyne, že pokud by nedošlo k aktivaci ochrany větrných farem a tím způsobenému náhlému poklesu výkonu, Jižní Austrálie by zůstala připojena k Victorii a k blackoutu by s největší pravděpodobností nedošlo. Ochrana větrných farem byla krátce po události přenastavena, tak aby bylo odstraněno riziko opakování podobné události.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *