Ve společném reportu se pět evropských asociací sdružujících provozovatele přenosových a distribučních soustav zaměřilo na problematiku výměny dat mezi jednotlivými subjekty na trhu s elektrickou energií. Současný vývoj energetického sektoru si podle nich vyžádá zásadní změny v legislativě a managementu soustav.

S rostoucím podílem intermitentních a decentralizovaných zdrojů je evropská elektroenergetická soustava provozována stále blíže svým limitům, varují ve své zprávě asociace CEDEC, EDSO, EURELECTRIC a GEODE, and ENTSO-E.

Nárůst zaznamenává i podíl decentralizované výroby a množství flexibilních zákazníků, což může mít pozitivní vliv na bezpečnost provozu sítí. Tyto změny si nicméně žádají zásadní přepracování systému výměny dat mezi provozovateli přenosových a distribučních soustav.

Rostoucí podíl OZE si žádá zásadní změny

Do roku 2020 by podle reportu mohl podíl obnovitelných zdrojů (zejména intermitentních) na výrobě elektrické energie dosáhnout 36 %, přičemž velkou část budou tvořit zdroje decentralizované. V roce 2030 by poté tento podíl mohl vzrůst až na 46 %.

Klíčovým nástrojem je standardizace systémů pro výměnu dat, která by měla proběhnout nejprve na národní, a dále na celounijní úrovni. Provozovatelé přenosových soustav by rovněž měli získat přístup k datům o zákaznících připojených k distribuční síti, pokud mohou nabídnout svou flexibilitu ve formě podpůrných služeb (ať už na straně výroby či spotřeby).

Zdroj úvodní fotografie: Chris Hunkeler

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *