Domů
Elektřina
Infografika: Vývoj bilance elektřiny v regionu střední Evropy
Pohled na noční Evropu. Autor: Eric Fischer

Infografika: Vývoj bilance elektřiny v regionu střední Evropy

Elektroenergetický sektor nejen v České republice a dalších evropských zemích prochází v posledních letech transformací. V regionu střední Evropy je patrný zejména vliv německé Energiewende, politiky, která má za cíl přechod k využívání obnovitelných zdrojů energie. Tento proces, spolu s vývojem ekonomiky, úpravami evropské legislativy a zákonů v jednotlivých zemích, má dopad na výrobu a spotřebu elektrické energie v regionu.

Výroba a spotřeba elektrické energie ve většině zemí střední Evropy poklesla zejména v období globální ekonomické recese, kterou odstartovala finanční krize ve Spojených státech v roce 2007. Většinu evropských zemí krize zasáhla především v letech 2008 a 2009. V následujících letech tak spotřeba elektrické energie ve většině regionu stagnovala, a to až do roku 2015, kdy opět začala pomalu růst.

Jednotlivé země střední Evropy se liší jak v oblasti energických mixů, kdy ve výrobě elektřiny stále dominuje uhlí, tak i v otázce závislosti na dovozu elektrické energie ze zahraničí. Jedinými výraznými exportéry v regionu jsou Česká republika a Německo, naopak Rakousko a zejména Maďarsko jsou deficitní, a musí se tak spoléhat na import za zahraničí. Polsko i Slovensko si v posledních letech udržují relativně vyrovnanou bilanci, přičemž v případě Slovenska začal dovoz výrazněji růst až od roku 2015 spolu s růstem poptávky po elektřině.

Hrubá výroba a spotřeba elektrické energie v zemích střední Evropy v roce 2016
Hrubá výroba a spotřeba elektrické energie v zemích střední Evropy v roce 2016

Německo

Německo je jedinou zemí střední Evropy, která v posledních letech zaznamenala výraznější růst výroby elektrické energie a jejího vývozu, a naopak mírný pokles hrubé spotřeby. Na vývoji tamní bilance se projevil zejména rozvoj obnovitelných zdrojů, jejichž vlastní spotřeba na výrobu elektřiny je ve srovnání s jadernými a uhelnými elektrárnami zanedbatelná. S růstem výkonu větrných elektráren Německo rovněž vyváží stále více elektrické energie, a to obzvlášť za příznivých povětrnostních podmínek.

Výraznému růstu čistého exportu s spolu s růstem výroby nasvědčuje i fakt, že čistá spotřeba elektřiny v zemi v posledních letech stagnuje. Podle odhadů tamního Sdružení energetiky a vodárenství (BDEW) by spotřeba elektřiny v zemi měla letos vzrůst na 557 TWh ve srovnání s 553 TWh v loňském roce.

Vývoj hrubé výroby a spotřeby elektrické energie v Německu a Polsku mezi lety 2010 až 2016
Vývoj hrubé výroby a spotřeby elektrické energie v Německu a Polsku mezi lety 2010 až 2016

Polsko

Polsko, ve kterém při výrobě elektrické energie výrazně dominují uhelné zdroje, si stabilně udržuje vyrovnanou bilanci, kdy v posledních letech dosahovalo saldo soustavy, ať záporné či kladné, maximálně jednotek TWh, tedy jednoho až tří procent tamní spotřeby.

Podobně jako v případě okolních zemí hrubá spotřeba elektřiny v Polsku stagnovala do roku 2014, přičemž v posledních dvou letech začala opět mírně růst.

Česká republika

Česká republika je v oblasti elektroenergetiky podobně jako Německo nezávislá na dovozu elektřiny z okolních zemí, a sama naopak velké množství elektřiny vyváží. Na rozdíl od Německa export v posledních letech spolu s výrobou klesal.

Vývoj salda elektrizační soustavy ČR za období posledních šesti let
Vývoj salda elektrizační soustavy ČR za období posledních šesti let

Na rozdíl od výroby však hrubá i čistá spotřeba elektřiny v Česku stejně jako ve většině okolních zemí v posledním období roste, a v loňském roce tak vystoupala na historické maximum.

Vývoj české energetiky ve 21. století, včetně významných milníků, podrobně představuje samostatná infografika.

Slovensko

Slovensko se od tří výše uvedených zemí odlišuje zejména energetickým mixem, téměř tři čtvrtiny elektřiny vyrábí jaderné elektrárny. Slovensko si až do roku 2013 udržovalo vyrovnanou bilanci, kdy se hrubá spotřeba téměř nelišila od hrubé výroby elektřiny.

Vývoj hrubé výroby a spotřeby elektrické energie v České republice a na Slovensku mezi lety 2010 až 2016
Vývoj hrubé výroby a spotřeby elektrické energie v České republice a na Slovensku mezi lety 2010 až 2016

Od roku 2015, kdy na Slovensku začala opět pozvolna stoupat spotřeba, která tak v loňském roce dosáhla historického maxima, a zároveň mírně klesat výroba, vzrostl i dovoz elektrické energie. Tato situace se ale zřejmě změní s dokončením třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce, jejichž spuštění je plánováno na roky 2018 a 2019.

Rakousko

Rakousko je jedinou zemí střední Evropy, která díky vhodným geografickým podmínkám může vyrábět většinu své elektřiny ve vodních elektrárnách. Rakousko je v oblasti pokrývání svých elektroenergetických potřeb nicméně deficitní, jelikož více než desetinu své spotřeby pokrývá dovozem z okolních zemí.

Hrubá spotřeba elektřiny se v Rakousku v posledních letech drží na hodnotě 75 TWh, naopak čistá spotřeba elektřiny v posledních dvou letech podle dat tamního energetického regulátora vzrostla o 2 TWh.

Vývoj hrubé výroby a spotřeby elektrické energie v Rakousku a Maďarsku mezi lety 2010 až 2016
Vývoj hrubé výroby a spotřeby elektrické energie v Rakousku a Maďarsku mezi lety 2010 až 2016

Maďarsko

Maďarsko je ze všech zemí regionu nejvíce závislé na dovozu elektrické energie, který dosahuje necelé třetiny tamní hrubé spotřeby. Ta stejně jako ve většině zbylých zemí v posledních dvou letech narostla, a to přibližně o 1,5 TWh. Hrubá výroba elektřiny se v Maďarsku od poklesu v roce 2013 drží stabilně na hodnotách blízko 30 TWh.

Kompletní infografika na téma Vývoje bilance elektřiny v regionu střední Evropy je dostupná v plném rozlišení zde.

Autor úvodní fotografie: Eric Fischer @flickr.com

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(15)
Martin Hájek
21. prosinec 2017, 22:27

Díky za ten názorný souhrn. Až Německo zavře jaderné elektrárny a ČR odstaví 2000+ MW v uhlí, tak bude ve střední Evropě docela fofr. A je to už za 4 roky. Pak ještě chtějí Rakušané odstavit svoje uhlí... :-)

Vladimír Wagner
22. prosinec 2017, 08:12

Když si připomeneme předchozí článek o situaci v Německu a jeho výkonové přiměřenosti v situaci, kdy kromě jádra odstaví i velký počet uhelných bloků, které nebudou splňovat přísnější emisní limity, tak to opravdu může fofr. Němci sice už od začátku Energiewende mluví o tom, že ji zajistí plynovými bloky, ale ty bez dotací nikdo v Německu nepostaví, a navíc přechod od uhlí k plynu dramaticky zvýší cenu elektřiny. V Německu je sice cena elektřiny pro spotřebitele nejvyšší v Evropě, ale zatím dalšímu růstu alespoň částečně brání právě uhelné bloky. Až budou ceny na trhu určovat plynové elektrárny, tak poskočí dost nahoru. Plynové elektrárny lze postavit relativně rychle, ale v situaci, kdy se ještě nerozhodlo ani o tom, jak se budou financovat, není moc pravděpodobné , že by v Německu za čtyři roky stály. Problémem může také být, že přechod na plyn hlásí řada zemí a spotřeba Evropy a dovoz plynu stoupá. To ovlivní dostupnost i cenu.

Jediné Slovensko si tak v blízké době z hlediska dostupného výkonu polepší. Naopak celý region může mít docela velké problémy. Uvidíme, kam povede politika, která hlásala a hlásá, že můžeme čekat, zdrojů je dost, vše zajistí OZE, žádné klasické zdroje není třeba stavět a spotřeba neporoste. O tom, co to může znamenat pro Česko, je popsáno podrobně zde: http://www.osel.cz/9692-mozne-scenare-a-rizika-vyvoje-elektroenergetiky-v-cesku.html

C
22. prosinec 2017, 10:41

Na to že si Slovensko výkonově polepší bych nespoléhal, mají také některé staré uhelné elektrárny, které budou muset odstavovat, pokud tak již neučinili. Také je pravda že se sešla některá opatření, se kterými asi nikdo ještě před pár lety moc nepočítal, která se situací v elektroenergetice poněkud zamávala, zejména ta, která byla vynucena emisními dohodami. (A situace se bude zhoršovat)

Ano, cenu proudu začnou významně v určitý moment ovlivňovat paroplynové elektrárny, možná se dočkáme dalších elektráren čistě plynových (asi jediná u nás takového typu stojí v centru Brna), ale je otázka jak se do té doby vyvine situace ve světě, budují se plynovody z blízkého východu, tam kde se plyn dřív jen zbůhdarma pálil se hledají způsoby jak jej zpeněžit... To může jeho cenu stlačit, ale zase ve světě roste poptávka, což zase cenu zvedne. Ale kdoví jestli se plnou rychlostí neženeme díky tomu do další ekonomické krize.

Trochu problém bych viděl v tom že asi zcela nechápeme rozhodování lidí na západ od nás a nejsme zároveň schopní ani vytvořit účinnou politiku která by ovlivnila dění v EU, sami nevíme jestli jsme uvnitř či vně. Takže zatímco se divíme těm "ekonomickým nesmyslům" a tomu jak drahý proud jsou ochotni platit, tak zapomínáme na to že možná v jejich očích je X euro/MWh více za to že se zbaví uhlí a jádra přijatelná cena. Oni na oplátku asi zase nechápou proč u nás ještě pořád jdeme po ceně a ne větším dobru.

Myslím že vím kam nás čekací politika zavede, do situace že se možná nebude importovat jenom protože je to ekonomicky výhodné, ale protože bude chybět výkon a je otázka jak dlouho se bude dát EPS lepit, s naší politikou kolem OZE, s různými elektrárnami, které máme, nějakou výstavbu bych moc reálně v dohledné době neviděl. Možná tak že se budou nějaké náhradní bloky instalovat tam ke byly nedávno bloky odstaveny.

Vyšší cena za MWh silové elektřiny by mohla paradoxně přeci pomoci rozhodnutí o tom že se budou stavět JE. ledaže by došlo k takovému rozhoupání ceny, že se to nevyplatí. Je to jisté nebezpečí. Také by mohl, nedostatek výkonu opět pomoci přečerpávacím elektrárnám, které mají v poslední době finanční problémy. Pokud se cena silové elektřiny začne dostávat někam na předkrizové hodnoty, tak pak by stavba třeba i 4 bloků, nebo možná i 6, 10, mohla být ekonomicky výhodná, ale otázka je jestli to máme vůbec čím uchladit. Už vzhledem ke změnám klimatu by se mělo s vodou v energetice začít hodně šetřit.

Před nějakou dobou se mluvilo o tom že se Ukrajina chce přepojit z IPS/UPS do evropské sítě, to by mohlo možná pomoci, krátkodobě, s problémy, které mohou brzy vzniknout, ale není to dlouhodobé řešení.

Jan Veselý
22. prosinec 2017, 10:54

Zvýšení tržní ceny elektřiny a silnější reakce cena na výrobu/poptávku je žádoucí, protože to vyřeší více problémů najednou. Umožní to výstavbu OZE nad rámec aukcí, zlepší to rentabilitu pružné výroby a akumulace a smradlavé uhelné elektrárny budou pryč. A cenu elektřiny pro malospotřebitele v Německu to moc nepostihne.

C
22. prosinec 2017, 11:12

Samozřejmě, ale otázka je co spáchají (naši) politici, dneska je případná JE ekonomická sebevražda, ovšem při ceně silovky kolem 60-70€ je to už průchozí. Ještě spíš pokud se podaří navrhnout takové reaktory kterým velké změny výkonu nebudou nějak zásadně vadit a vlezou se sem.

Alternativa je že se podaří v obdobích nadvýroby velmi levně produkovat P2G a P2L, proti čemuž ale jde cena proudu po většinu doby. Myslím že ani ve špičce špiček nikdo nebude moc ochotný platit za MWh třeba 300€.

Martin Hájek
22. prosinec 2017, 12:44

No v Německu s jejich příplatkem na OZE se to věru moc neprojeví a s Německými platy to půjde přežít. V ČR a dalších zemích V4 bude situace trochu jiná...

Petr
23. prosinec 2017, 12:08

Chlazení našich jaderných elektráren není žádný velký problém, stačí u nich při skutečných problémech postavit kryž tak pár rybníků, ale hlavně po dalším růstu tentokrát už nedotovaných fotovoltaik v budoucnu, se u nás začnou reaktory naopak přednostně zastavovat k údržbě přez léto.

C
23. prosinec 2017, 19:28

No když se naposledy musel kvůli jaderce stavět rybník, tak zatopili celé údolí Jihlavky, nějaký rybník Brčálník stačit nebude. Navíc je otázka jak se nám během dalších pár desetiletí změní srážky. Když jsme u toho tak zrovna nedávno byly oblaka z Dukovan vidět možná 100km daleko. Na vymeteném nebi se jenom táhl jeden jediný takový pruh zhruba tím směrem kde je ta elektrárna. Podle mne by mohlo dost pomoct pokud se přejde na suché chlazení, což tedy snižuje o nějaká ta procenta účinnost, ale snižuje spotřebu vody a celkově profil elektrárny. (odpadají věže)

Myslím že se to letní odstavování ČEZu moc líbit nebude, ono by se to mohlo totiž natáhnout postupně na delší a delší období, netvrdím že by se to lidem nelíbilo, ale elektrárnám to moc pod nos nepůjde.

Martin Hájek
22. prosinec 2017, 13:58

Jen faktická poznámka k panu Wagnerovi - Slovensko si z hlediska dostupného výkonu nijak nepolepší, protože sice snad dostaví Mochovce, ale zavře uhelné Vojany a Nováky.

Vladimír Wagner
22. prosinec 2017, 17:55

Tady bych si dovolil upřesnit. Elektrárna Vojany má celkový výkon 220 MWe a elektrárna Nováky 266 MWe. Každý blok ze dvou nových elektrárny Mochovce bude mít výkon 471 MWe, ale pravděpodobně i více. Takže jeden stačí jako náhrada Vojan a Nováků a druhý je navýšení, které v kontextu Slovenska není malé.

Vláďa
23. prosinec 2017, 06:46

Kolik je vlastní spotřeba bloku v Mochovcích?

Ondra
23. prosinec 2017, 11:11

Google (zabere to asi 30 sekund) - ze stránek Slovenskejch elektrární je to u současnejch 470 MW bloků 35 MW, takže něco přes 7 % jmenovitýho výkonu. U novejch bloků to nemusí být přesně stejně ale žádný velký rozdíly bych teda nečekal.

Vladimír Wagner
23. prosinec 2017, 11:59

Ondra mě předběhl , díky mu za odpověď. Jen bych ještě doplnil, že výkon bloků v Dukovanech je po modernizaci 510 MWe. Není tak vyloučeno, že i bloky v Mochovcích mohou v budoucnu svůj výkon navýšit. Svoji vlastní spotřebu mají i uhelné bloky, takže pro porovnání, jak odstavení uhelných bloků a start jaderných změní situaci ve slovenské energetice, stačí srovnat jejich celkové výkony.

C
23. prosinec 2017, 19:02

Otázka jak velká je spotřeba u uhelných a jaderných bloků, ale tahat se tu o "drobné" když stačí řádová představa je hloupost.

Spíš je otázka jak se bude chovat síť na východě Slovenska pokud bude zrušena elektrárna a výroba se přesune pořádný kus cesty daleko. Stabilita a náchylnost dodávek na přerušení je myslím mnohem zajímavější parametr.

Martin Hájek
25. prosinec 2017, 23:37

Tak to se panu Wagnerovi omlouvám, myslel jsem, že jsou ve Vojanech ještě v provozu 4 bloky.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se