V kanadské Albertě zahájili nový projekt na zachycování a ukládání CO2