Domů
Emise CO2
První standardní výzvy Modernizačního fondu by měly začít v dubnu

První standardní výzvy Modernizačního fondu by měly začít v dubnu

První ostré výzvy Modernizačního fondu by měly začít počátkem dubna. Do předregistračních výzev spuštěných pro tři z devíti oblastí programů fondu loni v listopadu dorazilo přes 9000 záměrů. Převažovaly projekty výstavby fotovoltaických elektráren, uvedla v dnešní tiskové zprávě Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí. Modernizační fond by měl do roku 2030 disponovat zhruba 150 miliardami korun z prodeje emisních povolenek. Fond má přispět k přechodu tuzemské energetiky na ekologické zdroje.

Cílem předregistračních výzev bylo podle Pospíšilové zmapovat, jaké projekty se chystají a ověřit jejich připravenost. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že to byl „základ“ pro další nastavení fondu, rozdělování dotací i možnost s potenciálními žadateli inovativní technologie konzultovat. Do ostrých výzev se teď mohou přihlásit jen ti, kteří se zúčastnili předregistrační fáze. Ostatní zájemci musí počkat na výzvy vyhlášené v roce 2022.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) sledoval zájem u programů Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENRG ETS). Na modernizaci soustav má jít 26 procent celkové částky fondu, program pro obnovitelné zdroje v energetice „ukrojí“ téměř 39 procent a na třetí zmíněný program zamíří zhruba 14 procent alokace.

Podle resortu nyní běží přípravy pro standardní výzvy a finální podmínky programů, včetně jednání s Evropskou investiční bankou, která v červnu určí výši prostředků na první letošní výzvy. Pospíšilová uvedla, že pokud „vše dobře dopadne“, otevře se počátkem dubna výzva HEAT. Výzvy pro další dva zmíněné programy by měly odstartovat v květnu. „Ve všech třech programech začneme žádosti přijímat v červenci. U některých výzev počítáme i se zavedením zásobníků. Vede nás k tomu i nutná flexibilita s ohledem na mechanismus přerozdělování prostředků ze strany Evropské investiční banky,“ uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman. „Do konce roku bychom chtěli zároveň představit zbylé programy v detailu pro přípravu projektů a tam, kde to bude žádoucí, vyhlásit předregistrační výzvy,“ dodal.

Podle zástupců resortu v předregistraci převažovaly projekty z oblasti obnovitelných zdrojů energie zaměřené na výstavbu fotovoltaických elektráren – a to z 90 procent. Dorazilo celkem 8359 projektových záměrů. „Z toho více než polovina počítá s umístěním panelů na budovách,“ podotkla Pospíšilová. Do sekce teplárenství zájemci registrovali 554 záměrů. Nejčastější volbou nové palivové základny je zemní plyn, se kterým podle Pospíšilové počítá více než 45 procent modernizovaných zdrojů. V oblasti ENRG ETS SFŽP evidoval 154 projektů. Celkem do předregistračních výzev dorazily záměry za 669 miliard korun.

Programový dokument Modernizačního fondu vláda schválila v lednu.

Komentáře

(27)

Karásek

5. březen 2021, 14:36

Je otázka, jestli peníze z tohoto programu půjdou alespoň trochu do OZE a jestli tam půjdou efektivně. Jakýkoliv podvod by poškodil pověst OZE, které si to nezaslouží. Jde také o to, aby na tyto peníze nedostala zálusk betonářská lobby.

Jaroslav Studnička

5. březen 2021, 15:17

V případě výstavby větrných elektráren počítejte s betonářskou a ocelářskou lobby.

Karásek

5. březen 2021, 19:06

Tou betonářskou lobby bylo myšleno stavění silnic a dálnic.

Carlos

6. březen 2021, 11:05

Bursík, to je Váš Kalousek?

Ten zákon schválilo a upravilo těleso které má 200 členů a prošel druhým které má 81 členů. Následně to toto těleso mohlo kdykoliv změnit, neudělalo to. A v těch tělesech sedí snad svobodní, svéprávní lidé. Oni mají za to odpovědnost. Ne Bursík. Je to stejné jako kdyby Vám někdo řekl že máte sousedovi ukrást sud pálenky. Popotahovat budou Vás, ne toho kdo vám to řekl.

Vladimír Šťastný

5. březen 2021, 19:09

Podvod je už sám Modernizační fond.

ijn

5. březen 2021, 23:13

zase se rozfcají na okrajové řešení, max. do OZE s vlastní akumulací, ale do veřejné akumulace ani koruna??? Lobby zase vyhrálo a Valdman zase nic, zacyklená parta šmelinářů s Míkem v čele!!!

pr

6. březen 2021, 06:59

Jojo, už pochopili, že výroba a akumulace v místě spotřeby je přesně to, co ušetří veřejné investice a zábory soukromého vlastnictví. Že je bezpečnější mít miliony malých akumulátorů, než závislost na nefunkční rozvodné síti kterou se ani po letech nedaří dostat v zastavěných oblastech do země.

Jan Veselý

6. březen 2021, 11:56

Podle vyprávění pamětníků byla už 3x na pořadu dne výstavba velké elektroocelárny v Ostravě. 3x to ztroskotalo na tom, že se velké elektrárny budovaly, ne v místech spotřeby, ale v kopcích na Vysočině a v bažinách jižních Čech. A dodnes není do ostravské aglomerace dostatečně kapacitní vedení. Nedávno jsem slyšel, že ten nový Indián, co si koupil NHáčko, má opět plány na výstavbu elektroocelárny. Asi tuším na čem to ztroskotá.

Přitom pro Ostravu by to byl velký bonus, je to čistá výroba v oboru, pro který je v kraji velké know-how a vyrábí se tak zboží se slušnou přidanou hodnotou.

Carlos

6. březen 2021, 13:14

Nevíš jestli je problém dostat tam proud přes VVN, nebo jej pak rozvést na přijatelnější hladině 110kV? Dívám se do mapy a jsou tam dvě vedení 220kV do Polska, nějaké převedení na 400kV se neplánuje? Stejně je zvláštní že tak průmyslová oblast jako je Ostravsko má problémy s nedostatkem výkonu.

Ivan Novák

6. březen 2021, 13:26

Pane Veselý, na to nedostatečně kapacitní vedení a bažiny jste přišel jak? Spojka Krasíkov - Horní Životice (-Nošovice, starší) byla dokončena před 6 lety, a podle zpráv o provozu ČEPS je kvůli napětí v rozvodně HŽ nyní občas naopak nutné ji vypínat. Temelín je na kopci podloženém pevnou skálou.

Ivan Novák

6. březen 2021, 13:33

Carlosi, problém byl v distribuci, už před časem řešen stavbou rozvodny a transformace 400/110 kV Kletné. Momentálně je v přípravě nová transformovna v Dětmarovicích, protože tamní elektrárna na čuhlí, jejíž výkon je z historických důvodů vyveden rovnou do 110kV, nemá moc perspektivu. ČEPS právě zveřejnil čerstvý desetiletý plán rozvoje: https://www.ceps.cz/cs/rozvoj-ps

Carlos

6. březen 2021, 13:49

A) O tom že sice spojky jsou, ale že tam ten výkon nejde jsem slyšel i od jiných než jenom od pana Veselého a věřím že má po této stránce dobré informace ;). Prý to visí na zkratové odolnosti rozvoden a v tom je celý problém.

B) Very much nadsázka?

Jan Veselý

6. březen 2021, 14:36

ad Carlos) Ostravský průmysl byl původně postavený decentrální energetice, kdy fakticky každá fabrika měla svou uhelnou energetiku a pro veřejnost byla okolo roku 1930 postavena elektrárna v Třebovicích. Černouhelná energetika ovšem posledních 50 let postupně hyne na úbytě. Fabriční uhelné energetiky jsou pro efektivní provozování moc malé, Třebovice drží nad vodou zásobování (předraženým) teplem, EVi Světlík neudržel a ČEZ už tam uhlí odepsal, přestavují to tam teď na menší plynový zdroj, na NHáčku je drží nad vodou to, že nějak musí zlikvidovat odpadní plyny z výroby, které už jim skoro stačí a asi se brzo obejdou bez uhelných kotlů.

Je to proces, který začal už za komunistů. Další iterace bude plánované uzavření elektrárny Dětmarovice, což pro region znamená -800 MW výkonu a efektivní znegování efektu vedení posíleného před pár lety, po asi 30 letech plánování.

ad Vinkler) Jasně, že Temelín stojí na skále, jinak by zajel do bahna jenom by to mlasklo. To ovšem nemění na tom, že kraj oko něj byl původně jedna velká bažina, nyní předělaná lidskou prací na něco použitelnějšího. A od centerm spotřeby pěkný kus daleko.

pr

6. březen 2021, 16:54

".... A dodnes není do ostravské aglomerace dostatečně kapacitní vedení. ...."

A proto se mezi léty 2009 až 2012 zamítaly střešní FVE i přímo v Ostravě. To dává logiku. Pustili to až 2013..... I s VŠB která tu FVE 350kW měla naprojektovánu na pouze bazální odběr ČEZ v roce 2010 vyšplouchl a musela si v 2011 zřídit vlastní LDS. Opravdu spotřebovává úplně vše co vyrobí. To nevymyslí ani Ajnštajn ....

pr

6. březen 2021, 20:52

co se elektroocelárny týká, tak eklektrickou obloukovou pec jsem ve Vítkovicích viděl v provozu už za socialismu a také tak před sedmi lety, takže nic co bychom neznali. Možná navazující technologie, ale že by to byl zas takový energetický problém při tom co vše se zde zavřelo a jak ČEPS snesl vedení 400kV se mi nezdá. I to Kvarto válcuje jak podle not na buben. To se se socialismem nedá srovnat. O profilové válcovně už raději ani nehovořím. Jen ty válcovny jsou desítky MW které jsou nyní plonkovní.

energetik

7. březen 2021, 20:20

pr

V energeticky deficitní oblasti v okrese Karviná a částečně i Frýdek-Místek byl stopstav až do 1.1.2016.

Dosud za ten nezákonný podvod nebyl nikdo potrestán a nenahradil škody výrobcům ani spotřebitelům.

Carlos

6. březen 2021, 14:45

Honzo,

počáteční fázi jako decentrální chápu, známi ten začátek a to jak se Třebovická elektrárna v návrhu předimenzovala, dráty se tahaly do Přerova a finální kapacity dosáhla až později po válce. Spíš mne prostě zarazilo že komanči ten region nechali v takovém stavu kdy výpadek Dětmarovic mohl nadělat problémy.

Napadá mne že by se možná výkupní ceny z OZE mohly určovat, možná spíš nějaké příplatky, podle toho jak moc velký nedostatek výkonu v regionu hrozí.

Jan Veselý

6. březen 2021, 14:56

Za komančů se držely ještě při životě podnikové energetiky. Na poměry současné uhelné energetiky to jsou směšné pšouky (max. desítky MW), ale fabriky by to utáhlo a lidi by utřeli. Co tyhle uhelné provozy fakticky dorazilo, jsou požadavky na emisní limity a pokrok v plynových technologiích. Plyn je provozně podstatně jednodušší, nezabírá ve fabrice místo a je investičně je nenáročný. Malý a střední průmysl přešel na plyn (až na výjimky) už před rokem 2000. Ty velké jsou v procesu. Hlavně když rozvoj LNG a decoupling cen plynu a ropy stabilizoval cenu na přijatelné úrovni.

Jan Veselý

6. březen 2021, 14:59

A na jaderku není nikde na Ostravsku vhodný terén. Moc lidí, moc kopců, moc poddolovaných míst. Akorát vody je dost, o to se Beskydy a Jeseníky umí postarat.

Proto byly taky plány na JE pro Ostravu až 50 km daleko v Moravské bráně u Hranic na Moravě.

Carlos

6. březen 2021, 15:44

O Blahutovicích vím.

Mimochodem je celkem škoda že se v Jesenících nedochovaly některé MVE, třeba po povodni v 96. se v Losinách už neobnovil jez a turbína v papírně je více méně nasuchu, v Písečné stejně tak není v provozu elektrárna na bývalé papírně (ani ta vodní).

Díval jsem se nedávno na staré letecké snímky okolí Lipna. jak to tak vypadá budu muset projít snímky do 4. roku z větší části republiky, zdá se že těch zajímavých lokalit pro vodní energetiku zařvalo víc než jsem si myslel.

Mimochodem někde je dodnes aktivní návrh na přečerpávání vody z povodí Moravice do povodí Moravy nad Olomoucí místo revitalizace a obnovy rybníků, luk a další prvků krajiny, které by mohly zadržet vodu a zlepšit její objem pro využití.

Ivan Novák

6. březen 2021, 18:47

Blahutovice jsou nešikovná lokalita geotechnicky i co do vody, původně tam snad měl být převod z Bečvy v rámci kanálu DOL anebo i jen ze samostatné nádrže Teplice n.B., popř. z VD Spálov na Odře, což by tok pod hrází úplně vysušilo, ani jedno se určitě stavět nebude.

U elektrárny Dětmarovice nejde o perspektivní ztrátu 800MW, protože jeden blok je dlouhodobě odstavený a zbylé tři téměř nevyrábí už teď, viz např. https://eportal.cezdata.cz/mtprovider/genfile?dt=sv&from=2.+3.+2021&tp=ue&lang=cs. Ještě žije spíš asi díky placené regulaci a záloze, než krytí spotřeby.

Jan Veselý

7. březen 2021, 19:35

Bečva už je v Hranicích celkem velká řeka, rozhodně větší než Jihlava u Třebíče. Býval bych se vsadil, že přehrada ve Skaličce se začala plánovat kvůli JE. Odra je tam v kopcích ještě takový větší potok.

Bob

7. březen 2021, 15:20

Když už píšete o ocelárně, což má pramálo společné s modernizačním fondem:

Když tak potřebujeme elektroocelárnu, proč skončila funkční ocelárna Dříň na Kladně? Nebo proč není alespoň pro záměr využita tato lokalita, kde jsou tam dimenzované přívody elektřiny?

Zajímavé, vedení z potenciálních Blahutovic do Ostravy 50 km se Vám zdá moc dlouhé. Ale vedení z větrníků ze Severního moře více, než 1 000 km a navíc přes území cizích států by problém asi podle Vás nebyl.

Nebo byste napájel tu ocelárnu včetně noční směny FVE na střechách v Ostravě?

Nebo jakým jiným nízkoemisním zdrojem EE? Případně farmou VtE někde na Vysočině, vedeno do Jeseníků, nebo Beskyd do PVE (na vyrovnání výroby) a poté do Ostravy? To by bylo méně, než 50 km?

Ona totiž právě JE s několika reaktory (aby se mohly vystřídat při údržbě) by byla nejvhodnějším zdrojem pro takovou elektroocelárnu. V obou případech je tam totiž stálá výroba-spotřeba 365 dní v roce a 24 hod. denně.

P.s. Víte co se stane s takovou ocelárnou po nečekaném výpadku EE? Je na odpis.

pr

7. březen 2021, 17:41

Nešlo o délku vedení z Blahutovic. Šlo o to, že tam nejsou podmínky pro provoz JE. O ovlivnění klimatu v "tunelu" mezi Jeseníky a Beskydami teplem a párou z chladicích věží už raději ani nehovořit.

Bob

7. březen 2021, 18:00

Šlo o to, že v Ostravě JE postavit nejde, mimo jiné kvůli poddolování. A potom cituji: "Proto byly taky plány na JE pro Ostravu až 50 km daleko". Takže ano, v případě JE vadilo, že je až 50 km daleko a je to ve vláknu o délce vedení.

Ale možná Vy prozradíte nízkoemisní zdroj EE vhodný pro nepřetržitý provoz obloukových pecí. A nejlépe s vedením kratším, než 50 km.

pr

7. březen 2021, 21:35

Jak píše níže pan Veselý,

nejde o délku.

Vaše možná nefunguje. Nic takového jsem nesliboval. Podnikavci ať se starají a ZA SVOJE!

Jan Veselý

7. březen 2021, 19:42

Bobe, diskuze je od počátku o tom, že je problém s dostáváním elektřiny do hustě osídlených míst. Obě nejhustěji osídlené oblasti ČR, tj. Praha a "noclehárny" okolo a Ostravsko-karvinská aglomerace, historicky měly a do značné míry pořád mají problém s kapacitou a nedostatkem redundance přenosových sítí. Přitom ČEPS generuje miliardové zisky.

Více za tím nehledejte.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.