Domů
Emise CO2
Ropné firmy nesplňují cíle vytyčené Pařížskou dohodou o změně klimatu
Těžba ropy
Zdroj: Dentons

Ropné firmy nesplňují cíle vytyčené Pařížskou dohodou o změně klimatu

Nezisková organizace Carbon Tracker provedla rešerši cílů největších ropných společností a porovnala je s jejich skutečnými plány rozvoje. Organizace zjistila, že žádná z nich nesplňuje cíle stanovené Pařížskou dohodou o změně klimatu.

Report zkoumal 25 největších kótovaných ropných a plynárenských společností a hodnotí, do jaké míry jsou v souladu s pařížskými klimatickými cíli. Hodnocení proběhlo na základě nejnovějších hodnocení pěti klíčových ukazatelů provedených společností Carbon Tracker: Investiční možnosti, nedávno schválené projekty, plány produkce ropy a zemního plynu, emisní cíle a odměňování vedoucích pracovníků.

Kombinované skóre shrnuje výkonnost každé společnosti podle pěti ukazatelů, z nichž každý je hodnocen v rozmezí 0-4 body. Metriky jsou váženy podle jejich důležitosti pro dosažení cílů z Pařížské dohody.  Podrobnosti o celé metodice lze nalézt v samotné zprávě.

Každé společnosti byla přidělena známka od A do H, přičemž A znamená potenciální soulad" s cíli Pařížské dohody a H je nejdále od souladu", s aktivitami a strategií odpovídajícími katastrofickému oteplení o 2,4 °C nad předindustriální úroveň. Podle hodnocení autorů dostala každá společnost nedostatečnou známku.

Nejvyšší známku dostala společnost BP, a to D, což představuje značný prostor pro zlepšení. Na druhé straně je společnost ConocoPhillips, která obdržela hodnocení H. Zajímavé je, že čtyři z pěti nejlépe hodnocených společností pocházejí z Evropy (BP, Repsol, Equinor, Eni), na rozdíl od tří z pěti nejhůře hodnocených firem, které sídlí ve Spojených státech (ExxonMobil, Pioneer, ConocoPhillips).

Naprostá většina společností v ropném sektoru se v současné době zaměřuje na zahájení nových projektů a krátkodobé zvyšování produkce. Při pohledu do budoucna si pouze společnosti Repsol, Equinor a Shell kladou za cíl udržet dlouhodobě stabilní úroveň produkce, zatímco BP předpokládá její pokles.

"Společnosti po celém světě veřejně prohlašují, že podporují cíle Pařížské dohody, a hlásí se k tomu, že jsou součástí řešení urychlujícího se přechodu na novou energetiku. Bohužel však vidíme, že žádná z nich není v současné době v souladu s cíli Pařížské dohody, i když mezi jednotlivými společnostmi existují zřetelné rozdíly. Tato zpráva přináší důkazy pro investory a další zúčastněné strany, které mají vést ropné společnosti k odpovědnosti," řekla autorka studie Maeve O’Connorová.

Nedodržení stanovených cílů nasvědčují i další důkazy

Předchozí studie rovněž zjistily, že plány velkých ropných společností v oblasti klimatu nejsou dostatečné pro dosažení cílů. Tato studie zkoumala 8 největší ropných společností a u všech zjistila nedostatečné cíle, které by byly v souladu s těmi pařížskými.

Investice těchto 8 společností do rozvoje těžby ropy a plynu mezi roky 2022 až 2025  a následná produkce z investic do tohoto rozvoje, může dle zprávy přinést dodatečné emise o hodnotě 8,6 gigatun (Gt) oxidu uhličitého. Tato hodnota odpovídá více než čtvrtině produkce celého světového energetického sektoru v roce 2020.

Tuto skutečnost ještě více podtrhují nedávná slova CEO Saudi Aramco Amina Nassera. Ten na konferenci v Houstonu prohlásil, že odklon od ropy a zemního plynu se nekoná a veškeré investice do obnovitelných zdrojů energie a zelených technologii nejsou schopny nahradit ty stávající založené na fosilních palivech ať už v dopravě nebo energetice. Místo toho navrhl investovat do rozvoje těžby zemního plynu a ropy tak, aby těžební kapacity reflektovaly předpovědi o budoucí zvýšené poptávce, která má dosáhnout vrcholu v roce 2030.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se