Nový klimatický plán EU by si vyžádal transformaci energetického systému

DomůEvropská UnieNový klimatický plán EU by si vyžádal transformaci energetického systému

Splnění nových klimatických cílů EU pro rok 2030, které navrhuje Evropská komise, si vyžádá transformaci energetického systému bloku, s opětovným zaměřením na obnovitelné zdroje energie a prohloubeným úsilím v redukci využívání fosilních paliv v budovách, dopravě a průmyslu, nechala se slyšet Evropská komise.

Nové cíle v oblasti klimatu pro rok 2030

„Změna klimatu je rozhodující výzvou tohoto století,“ uvedla komisařka pro energetiku Kadri Simsonová při představení návrhu nového klimatického plánu pro rok 2030 dne 17. září letošního roku. „Abychom se této výzvě postavili, potřebujeme dlouhodobou vizi i okamžité jednání.“

Ústředním bodem nového plánu Komise je snížení emisí skleníkových plynů do konce roku 2030 o 55 % v porovnání s rokem 1990, což představuje nárůst ve srovnání s aktuálním cílem o 15 %. Dle představitelů Komise povede tento krok ke klimatické neutralitě EU do roku 2050.

„Do roku 2030 by byla spotřeba uhlí snížena o více než 70 % v porovnání s rokem 2015, u ropy a plynu pak o více než 30 %, respektive 25 %,“ uvádí se v návrhu Komise.

OZE

Do roku 2030 by měly obnovitelné zdroje energie dosáhnout podílu na hrubé konečné spotřebě energie na úrovni mezi 38 % a 40 %. Cíl pro rok 2020, kterým je 20% podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie, EU pravděpodobně splní, ale jen díky kombinaci koronaviru a Brexitu, jak informoval v březnu letošního roku například server ICIS.

Pro výrobu elektřiny by to znamenalo, že by se na ní obnovitelné zdroje energie podílely, jak podotýká Komise, z 65 % a více. V roce 2018 dosáhl podíl OZE na výrobě v rámci EU 32 %.

Podle Komise lze „největšího a nákladově nejefektivnějšího snížení emisí“ dosáhnout u budov, a právě při výrobě elektrické energie. Dosažitelné snížení emisí CO₂ je v těchto sektorech, dle jejich propočtů, 60 % a více oproti roku 2015.

„Mnoho domácností je stále vytápěno zastaralými systémy využívajícími znečisťující fosilní paliva, jako je uhlí nebo topný olej,“ podotýká Komise.

Komise se proto chce zaměřit mimo jiné i na renovace budov, jejich inteligentní řízení a integraci obnovitelných zdrojů energie.

EU ETS

Aby se dosáhlo nového cíle, větší míry snížení emisí skleníkových plynů (o 55 % oproti roku 1990), plánuje Komise předložit návrh revize systému EU ETS, a to do června příštího roku. Systém EU ETS bude i nadále dle Franse Timmermanse, místopředsedy Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu, primárním nástrojem EU motivujícím společnosti snižovat množství vypouštěných emisí. Revize by mohla obsahovat rozšíření systému také na další oblasti, dopravu a budovy.

„Nikdy jsem neskrýval svůj skepticismus ohledně začlenění silniční dopravy do systému EU ETS,“ pronesl Timmermans v souvislosti se sociálními dopady na spotřebitele a domácnosti. „Ale protože jsme v Komisi technologicky neutrální, jsem připraven nechat se přesvědčit, pokud studie ukáže, že to je efektivní způsob, jak snížení emisí dosáhnout.“

V reakci na prohlášení Komise ze dne 16. 9. 2020, kde zástupci uvedli, že jsou si vědomi, že bude obtížné, aby snížení emisní o 55 % schválily všechny členské státy EU, povolenky oslabily. Přičemž jejich další propad pokračoval po zveřejnění dopadové studie v následujícím dni, která neobsahovala dostatek konkrétních návrhů přímo souvisejících se systémem EU ETS. Komise také zvažuje možnost jednorázového snížení emisního stropu a „přísnější“ lineární redukční faktor, ale až od roku 2026, což mělo na cenu povolenky také dopad.

{„url“:“https://dashboard.oenergetice.cz/public/chart-1600948445.json“}