Nový klimatický plán EU by si vyžádal transformaci energetického systému