EU díky koronaviru a Brexitu pravděpodobně dosáhne cíle podílu OZE pro rok 2020

DomůEvropská UnieEU díky koronaviru a Brexitu pravděpodobně dosáhne cíle podílu OZE pro rok 2020

Kombinace vlivu Brexitu a nižší poptávky po energii spojené s pandemií koronaviru by měla umožnit EU jako celku i mnoha členským státům dosáhnout svých cílů do roku 2020 v oblasti obnovitelných zdrojů. Uvádí to server ICIS na základě svého modelu.

Konečný dopad pandemie koronaviru na spotřebu energie v EU zůstává nejasný, protože bude záviset na míře omezení zavedených v každé zemi a na tom, po jak dlouho budou tato opatření v platnosti. Již nyní je vak zřejmé, že pokud nebude zaveden žádný normalizační přepočet, přispěje tato skutečnost výraznou měrou k dosažení cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro EU jako celek , ale i v případě některých členských států.

Analýza ICIS vyčísluje potenciální dopad vlivu omezení v souvislosti s infekčním onemocněním Covid-19 na 10% pokles spotřeby energie v Evropě mezi březnem a červnem. Výsledky tohoto scénáře pro EU jako celek ukazují nárůst podílu obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě elektřiny (tzv. RES-E) ve výši 2,4 %, jelikož pokles spotřeby elektřiny je mnohem větší než pokles výroby obnovitelných zdrojů.

Zatímco Eurostat, oficiálním statistický úřad EU, normalizuje například variabilitu větru a vodních toků, aby snížil dopad atypických let na výsledky, podobný mechanismus pro poptávku neexistuje.

Ačkoliv závazné cíle EU v oblasti OZE jsou stanoveny v jejich podílu na hrubé konečné spotřebě energie, tedy nejen na spotřebované elektřině, ale i jejich podílu například na vytápění nebo dopravě, je i podíl RES-E indikátorem vývoje podílu OZE na celkové spotřebě.

Výsledkem bude, že nižší úroveň spotřeby povede k vyššímu podílu OZE na spotřebě EU v oficiálních statistikách pro rok 2020.

K dosažení cíle přispěje i Brexit

Vyhlídky, že EU dosáhne závazného cíle, se od února zvýšily v důsledku vystoupení Spojeného království z EU a rozhodnutí nezměnit 20% cíl podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie.

Spojené království bylo čtvrtým nejhorším členským státem EU v podílu OZE na hrubé konečné spotřebě, když v roce 2018 zaostalo za svým cílem o 4 procentní body. Bez Spojeného království dosáhla v roce 2018 EU jako celek 18,9% podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie, což je o 0,9 procentního bodu více než se Spojeným královstvím.

Cíle v oblasti OZE pro rok 2020. ČR má splněno již od roku 2013

EU jako celek má pro rok 2020 stanoven závazný cíl 20% podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie, jak je stanoveno ve směrnici o energii z obnovitelných zdrojů z roku 2009. Každý členský stát má dále stanoven svůj individuální závazný cíl. Pro ČR byl tento cíl stanoven na 13 %, překonán byl již v roce 2013, kdy podle Eurostatu dosáhla ČR 13,9% podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie. V roce 2018 to bylo potom 15,2 %.

Na dosažení cílů nemá skutečný přírůstek instalovaného výkonu OZE, který bude zpomalen dopadem koronaviru, přímý vliv. To tak bude znamenat, že pokud nebude zaveden žádný normalizační přepočet, několik členských států se díky poklesu spotřeby vyhne možným pokutám uloženým Evropským soudním dvorem.