Domů
Evropská Unie
IEA: EU zatím není na cestě k tomu, aby splnila své klimatické cíle pro rok 2030
Ursula von der Leyen, zdroj: Europarl.europa.eu
Zdroj: Evropský parlament

IEA: EU zatím není na cestě k tomu, aby splnila své klimatické cíle pro rok 2030

Do roku 2018 se celkové emise skleníkových plynu v rámci EU výrazně snížily. V porovnání s rokem 2005 poklesly o 17 %, s rokem 1990 pak o 23 %. Hlavními faktory pohánějící snižování emisí v energetickém sektoru byly zvyšování energetické účinnosti, integrace obnovitelných zdrojů energie do energetických mixů jednotlivých členských států EU a postupný odklon od uhlí. Přesto EU není dle nejnovější reportu Mezinárodní energetické agentury (IEA) na cestě k tomu, aby dosáhla vytyčených cílů pro rok 2030.

Rostoucí podíl OZE a odklon EU od uhlí

V oblasti výroby elektrické energie se dle reportu IEA stávají nejvíce zastoupeným obnovitelným zdrojem energie v rámci EU větrné elektrárny. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie v roce 2018 dosáhl 32 % (na hrubé konečné spotřebě energie byl podíl OZE 18 %). Nízké ceny zemního plynu přispěly v energetickém sektoru k výraznému přechodu z uhlí na plyn, přesto podíl uhlí na výrobě elektrické energie dosáhl 20 %. Odklon od uhlí v příští dekádě již ohlásilo 16 členských států EU. Jaderné zdroje energie se na výrobě elektrické energie v EU podílely 25 %.

IEA jako úspěch hodnotí reformu evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) s MSR (rezervou tržní stability), která byla zavedena od 1. ledna 2019. V roce 2014 se cena povolenky pohybovala okolo 8 EUR/t CO₂, v roce 2019 pak cena atakovala dokonce 30 EUR/t CO₂. Systém EU ETS dle energetické agentury právě díky MSR odolal v letošním roce krizi vyvolané COVID-19, kdy byl na trhu přebytek povolenek. Od září má být do MSR přesunuto 332,5 milionu povolenek.

Emisní náročnost

V mezinárodním srovnání má EU nižší emisní náročnost na vyrobenou kWh než ostatní vyspělé ekonomiky. Na vyrobenou kWh v roce 2018 připadalo v rámci EU 270 gramů CO₂, v případě USA to bylo 400 g CO₂/kWh, přes 500 g CO₂/kWh u Japonska, přibližně 600 g CO₂/kWh u Číny a více než 700 g CO₂/kWh v případě Indie nebo Austrálie. V roce 2019 pak uhlíková náročnost EU poklesla na 235 g CO₂/kWh.

EU není na cestě k dosažení vytyčených cílů pro rok 2030

Dle IEA není EU aktuálně na cestě k tomu, aby splnila své vytyčené cíle pro rok 2030, čímž je podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 32 %, zvýšení energetické účinnosti o 32,5 %, ani redukci emisí CO₂ o 40 % oproti roku 1990. Tvrzení podporuje studie EEA (Evropská agentura pro životní prostředí), vycházející z vnitrostátních opatření zavedených v roce 2019.

Komise nicméně již na konci loňského roku představila první draft Evropského zeleného údělu (EGD), ve kterém mimo jiné navrhuje zvýšení cíle pro rok 2030 v redukci emisí CO₂ oproti roku 1990 o 50 %, ideálně však o 55 %. Větší podporu má ale 50% snížení emisí. V následujících 5 letech by v rámci EGD mělo být v implementováno napříč všemi sektory 50 opatření, které povedou EU ke klimatické neutralitě do roku 2050.

Aby EU mohla aktuálně platných cílů pro rok 2030, jakožto i cílů obsažených v EGD, dosáhnout, měla by dle názoru energetické agentury urychlit implementaci opatření přijatých v předešlých letech v rámci Clean Energy Package a zvážit zavedení nových opatření, a to především v integraci energetických systému a dekarbonizaci teplárenství a dopravy.

Cíl podílu OZE pro rok 2020

Cíleného podílu OZE pro rok 2020 EU nejspíše dosáhne, ale jen díky kombinaci Brexitu a COVID-19, kdy se spotřeba energie po COVID-19 propadla více než výroba obnovitelných zdrojů energie a podíl OZE na hrubé konečné spotřebě tak vzrostl, jak uvedl také například server ICIS. Závazný cíl je nastaven na 20% podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie.

Green deal

Dle IEA představuje Evropská zelená dohoda po COVID-19 reálnou možnost, jak nastartovat investice a přechod k čisté energetice, a přitom možnost pro ekonomické zotavení EU. Na konci května oznámila Evropská komise návrh na zvýšení dlouhodobého rozpočtu EU na 1,1 bilionu EUR (2021-27) a vytvoření nového „zotavujícího“ balíčku o objemu 750 miliard EUR (2021-24) založeného na principu „do no harm“.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(4)
Michal
1. červenec 2020, 07:02

Když se výroba přesune do číny, tak tomu se neříká snižování emisí, ale spíš statistický podvod s odsunem emisí do kolonky, kde se to nepočítá. Emise reálně neklesají a ani nikdy neklesaly a na tom se ještě minimálně 50 let nic nezmění.

Vojtěch Barták
3. červenec 2020, 11:19

Bohužel to není jen přesun výroby. To máte i s tím slavným plynem. Uhlí vyprodukuje 0,4 Kg CO2 na vyrobenou kilowatthodinu. Plynová vyprodukuje něco málo pod 0,2 Kg CO2 na vyrobenou kilowatthodinu... ale to že někde v Rusku, USA, Norsku ten plyn musí vytěžit a to je skoro dalších 0,2Kg CO2 na tu kilowatthodinu z elektrárny. To už třeba politiky v Německu netrápí to už je problém Ruska/Norska

MilKa
30. červen 2020, 09:32

V roce 2018 byl podíl OZE na výrobě 32% a na hrubé spotřebě 18%. Umí to někdo vysvětlit?

Josef
30. červen 2020, 10:39

32% na výrobě pouze el. energie ale na spotřebě všech energií je to 18%....

Podíl el. energie je na celkové čisté spotřebě energie u nás asi 18% většina čisté spotřeby energie jde topení budov, dopravu , technologické teplo v průmyslu - ocelárny a pod.) Proto bez přechodu ekonomiky na el. energii nelze očekávat, že bezemisní zdroje mohou hrát prim - proto se podporuje například el. mobilita.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se