Plyn možná, jádro ne: vedoucí skupina europoslanců se odchýlila od původního návrhu

DomůEvropská UniePlyn možná, jádro ne: vedoucí skupina europoslanců se odchýlila od původního návrhu

Skupina poslanců Evropského parlamentu, kteří vedou vyjednávání o budoucí podpoře v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci, připustili, že by mohla existovat pravidla, při kterých by na podporu dosáhly i plynové zdroje. Výjimka by se ovšem nevztahovala na jaderné zdroje.

Na půdě Evropského parlamentu a Evropské komise není ani po pondělním jednání shoda nad tím, které zdroje budou moci čerpat podporu z mechanismu pro spravedlivou transformaci (pozn. v angličtině „Just Transition Fund“). V rámci podpory se plánuje vyplatit až 40 mld. EUR.

Přestože se v minulém týdnu všechny členské státy Evropské unie shodly na vyloučení podpory pro fosilní zdroje, skupina europoslanců, která vede jednání o podmínkách podpory, připustila, že některé plynové zdroje by na podporu přeci jen mohly dosáhnout.

I v případě, že by byla tato podoba pravidel schválena, by plynové zdroje obecně nesplňovaly požadavky na udržitelné financování, jak to předvídá evropská taxonomie. Pouze při splnění specifických podmínek by mohla být konkrétnímu projektu udělena výjimka a podporu by čerpat mohl.

Elektrárna Počerady

Pravidla podpory mají být hotova v září tohoto roku, následně budou dojednána s Evropskou komisí a vládami členských států.

Jako obvykle i při přípravě mechanismu pro spravedlivou transformaci budí nejvíce vášní plynové zdroje a jaderné zdroje, které jsou prosazovány především státy V4.

Z pohledu států V4 se ovšem jedná o ne zcela pozitivní výsledek. Z výsledků projednávání lze totiž vyčíst, že pro Evropský parlament je aktuálně přijatelnější podpořit plynové zdroje než jaderné elektrárny.

Především pro Polsko a Českou republiku by mělo jít o důležitou informaci, protože právě tyto členské státy aktuálně plánují výstavbu nových jaderných bloků. Česká republika se aktuálně připravuje na notifikaci veřejné podpory, která by měla být schválena do konce roku 2022.