Dukovany podle plánu odstaví 1. blok, zatím stojí i 2. blok