Domů
Jaderné elektrárny
Studie EDF potvrzuje velmi nízkou uhlíkovou náročnost jaderné energetiky
Jaderná elektrárna Bugey ve Francii
Zdroj: EDF

Studie EDF potvrzuje velmi nízkou uhlíkovou náročnost jaderné energetiky

Každá kilowatthodina (kWh) elektřiny vyrobená v reaktorech společnosti EDF ve Francii vypouští ekvivalent méně než 4 gramů oxidu uhličitého (CO2). Vyplývá to z analýzy životního cyklu (LCA), kterou společnost zveřejnila. Analýza ukazuje, že většina těchto emisí vzniká v počátečních fázích životního cyklu elektrárny.

Studie zveřejněná 16. června byla provedena na flotile provozovaných jaderných elektráren a podle standardizované metodiky. "Studie je integrovaná a vztahuje se kromě vlivu na změny klimatu také k devíti dalším kritériím dopadu na životní prostředí, aby bylo možné posoudit nejen přechody mezi jednotlivými fázemi životního cyklu, ale také mezi jednotlivými kritérii," uvedla společnost EDF.

Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny ve Francii za rok 2021. Francie má už nyní nízkoemisní mix, fosilní zdroje zde zajišťovaly v roce 2021 pouze 7,1 % výroby elektřiny. Zároveň patří Francie k jednomu z největších vývozců elektřiny.
"Metodika LCA je standardizovaná, její aplikace je velmi striktní a vyžaduje shromáždění značného množství údajů, o které byla jednotlivá odvětví požádána. Tato studie byla kriticky posouzena panelem nezávislých odborníků, jejichž komplementarita splňovala požadavky norem ISO 14044 a ISO/TS14071," uvedla EDF.

Elektrárny s instalovaným výkonem 900-1450 MWe

Tito odborníci se domnívají, "že poskytnuté výsledky adekvátním způsobem a věrohodně odpovídají deklarovaným cílům a že byly stanoveny v souladu s uvedenými normami".

Kontrola palivových proutků MOX před expedicí. Zdroj: AREVA

Rozsah studie zahrnuje údaje z jaderných elektráren společnosti EDF za rok 2019:

  • 34 reaktorů o výkonu 900 MW, z nichž 22 využívá palivo MOX
  • 20 reaktorů o výkonu 1300 MW
  • 4 reaktory o výkonu 1450 MW

Zohledňuje tedy produkci dvou bloků JE Fessenheim, které byly odstaveny v roce 2020. Studie nezohledňuje přenos elektřiny.

Uhlíkovou stopu jaderných elektráren ovlivňuje délka provozu

Analýza zjistila, že výroba elektřiny v těchto jaderných blocích produkuje průměrně 3,7 g ekvivalentu CO2 na kWh. Na předcházející fáze životního cyklu připadá 57 % těchto emisí, zatímco „provozní“ fáze představuje 28 %. Stavební práce zastupují 16 %, přičemž nejvíce se na nich podílí cement (6 %), nelegovaná ocel (3 %) a armovací ocel (2 %). Vyřazování z provozu představuje pouze 3% okrajový podíl ekvivalentu CO2.

Fáze životního cyklu jaderné elektrárny (zdroj: svetenergie.cz):

  1. Příprava výstavby.
  2. Umístění stavby jaderného zařízení
  3. Výstavba jaderné elektrárny.
  4. Spouštění JE a zkušební provoz.
  5. Trvalý a dlouhodobý provoz JE.
  6. Vyřazování z provozu a likvidace JE.

Studie „citlivosti“ ukazují, že 60letá provozní doba reaktoru snižuje uhlíkovou stopu o 8 % (tedy 3,4 g CO2/kWh) ve srovnání se 40letou provozní dobou. Dopad 10% změny roční výroby elektřiny ve srovnání s rokem 2019 činí 0,1 g CO2/kWh, uvedla společnost EDF. Společnost dospěla k závěru, že celková „citlivost“ definuje rozmezí 2,9-4,6 g produkce ekv. CO2/kWh.

Jaderná elektrárna Fessenheim byla trvale odstavena v roce 2020. Zdroj: EDF

EDF uvádí, že výsledek analýzy LCA "potvrzuje nízkouhlíkovou povahu tohoto energetického zdroje. Studie má rovněž identifikovat nejúčinnější opatření ke zlepšení vlivu na životního prostředí a je součástí environmentálního řízení. Jejím cílem je lépe pochopit přínos jednotlivých kroků."

Velmi nízké emise ve srovnání s ostatními zdroji

Společnost poznamenala, že referenčním údajem pro jadernou energii na mezinárodní úrovni je údaj Mezivládního panelu pro změnu klimatu: 12 g CO2 ekv/kWh. Ve Francii odhaduje Agentura pro životní prostředí a energetický management (Ademe) ve své databázi emise jedné jaderné kWh na 6 g CO2. Pro srovnání, emise z plynových elektráren odhaduje Ademe na 418 g CO2 na kWh a emise z uhelných elektráren na 1058 g CO2 na kWh. Co se týče obnovitelných zdrojů energie, ve Francii se v případě větrné energie pohybují kolem 10 g na kWh a v případě fotovoltaické solární energie kolem 30 g na kWh.

Graf č. 9 - Přehled výroby elektřiny podle zdrojů, souvisejících emisí CO2eq a spotřeby elektřiny podle sektorů. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice. Přehled výroby elektřiny podle zdrojů, souvisejících emisí CO2eq a spotřeby elektřiny podle sektorů. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice.

Na začátku roku 2018 se skupina EDF zavázala snížit své přímé emise CO2 (bez analýzy životního cyklu výrobních zařízení a paliva) do roku 2030 o 40 % oproti roku 2017, přičemž cílem je snížit je z 51 milionů tun na 30 milionů tun do roku 2030. V únoru 2020 přijala EDF závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Objem výroby snižují neplánované odstávky

Společnost EDF uvedla, že elektřina, kterou vyrábí ve Francii, je z více než 97 % bez emisí CO2 díky jaderné energii a obnovitelným zdrojům energie. Má 56 reaktorů v provozu a jeden ve výstavbě.

Výroba jaderných elektráren ve Francii za květen 2022 činila 20,5 TWh, což je o 7 TWh méně než v květnu 2021. Od začátku roku činila kumulativní výroba 133,9 TWh, což je meziročně o 20,1 TWh méně v důsledku nižší disponibility jaderných bloků. Příčinou byly odstávky způsobené diagnostikou indikací zátěžové koroze.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(18)
Karel Navratil
23. červen 2022, 07:41

To je mi novinka...

Ladislav Novák
23. červen 2022, 08:45

Potíž je v tom, že ZELENÍ FANATICI v kampaních Green..... budou veřejnosti vtloukat mantru svého klimatického náboženství pořád dokola a navzdory skutečnosti, že uhlík je základním stavebním prvkem života na planetě Zemi.

Uhlíková neutralita, nulové uhlíkové emise, jsou jen marketingová hesla pro vznik obrovského dotačního byznysu založeného (systematicky podle zkušeností za mnoho desítek let) na vymáhání výpalného ekoteroristy, které od malých kauz s jednotlivými firmami přešlo do zrůdného globálního rozměru a největšího finančního podvodu v historii lidské společnosti. Místo postupného a finančně nenáročného přizpůsobování se fluktuacím klimatu zelené náboženství zavedlo "BOJ PROTI ZMĚNÁM KLIMATU", a provádí masívní brainwashing prostřednictvím masmédií obsazených "zanícenými" novináři bez schopnosti kritického myšlení. Vidíme to všude kolem.

Klima člověk ovlivnit nedokáže a zfanatizovná EU s Německem v čele už vůbec ne, jejich celkový podíl na světových emisích CO2 je zanedbatelný, takže biliony (Kč, EUR, USD) dotací do "zelené energetiky" přinášejí více škod než užitku a jsou to peníze vyhozené do kanálu a bez užitku.

Za tyto obrovské částky mohlo být postaveno tolik jaderných elektráren, že by zajistilo dlouhodoboé a bezemisní zásobování průmyslově vyspělých zemí kvalitními a dlouhoživotnostními zdroji levné energie, kterým tzv. OZE rozhodně nejsou a nikdy nebudou. O čemž svědčí např. současná výrobní cena el. energie v českých JE v řádu 0,5 Kč / kWh.

hlpb
23. červen 2022, 10:46

Ladislave, nechápu proč do diskuze opisuješ nějaký scénář ze svého oblíbeného Sci-Fi románu, Když se budeme chtít podívat na nějaký film pustíme si třeba Terminátora nebo Avatara.

Stejné je to s cenou z českých JE, to je už úplně mimo realitu.

Kdyby ta cena byla reálná tak by ČEZ při roční výrobě cca 30 miliard kWh z JE a tvojí bájné ceně 0,5 Kč/kWh musel jen z JE mít zisk ze silové elektřiny letos cca 150-200 miliard Kč. To je samozřejmě totální nesmyl.

Tvoje cena je cena paliva (pozn. VTE a FVE i v tomto JE jednoznačně poráží, protože cena za Slunce a vítr je 0,-Kč/kWh, že). Ty jsi ale nějak ve svém zápalu a agitaci jaksi zapomněl započítat do ceny elektřiny z JE mzdy těch cca 2500 kmenových zaměstnanců + stovky externích pracovníků, dále desítky miliard vynaložených ročně na provoz, opravy JE, atd. atd.

Emil
23. červen 2022, 11:01

Ta výrobní cena reálná je, vám ale opět nedochází zásadní věc, že totiž ČEZ má na letošek prodanou naprostou většinu elektřiny ještě za nízké ceny, protože elektřinu ze zdrojů základního zatížení předprodává dopředu, takže ten zisk se dostaví až v následujících letech. 79 % elektřiny na letošní rok měl prodáno již loni za průměrnou realizační cenu 54,1 €/MWh.

Náklady na jaderné palivo ČEZ uvádí ve výši 8 €/MWh, tj. cca 20 haléřů na kWh. Vše lze snadno dohledat ve veřejně přístupných materiálech ČEZu.

hlpb
23. červen 2022, 11:19

Tento příspěvek byl redakcí odebrán z důvodu porušení pravidel diskuze

Emile, mám otázka, byl jsi někdy vůbec v jaderné elektrárně alespoň na exkurzi? Samozřejmě předpokládám, že jako hlavní místí agitátor JE, že alespoň 5x ročně navštívíš Temelín a 4x ročně Dukovany, jinak je to z tvé strany slabota...
.

Ladislav Novák
23. červen 2022, 11:49

Tento příspěvek byl redakcí odebrán z důvodu porušení pravidel diskuze

Nic hloupějšího už jsi vymyslet nedokázal? :-D
.

Milan Horak
23. červen 2022, 13:10

Tento příspěvek byl redakcí odebrán z důvodu porušení pravidel diskuze

hlpb, předpokládám, že jako místní agitátor OZE objíždíš aspon 5x ročně všechny sluečníky a větrníky, aby sis upevnil své zelené přesvědčení.
.

Peter Zachara
23. červen 2022, 13:40

Tento příspěvek byl redakcí odebrán z důvodu porušení pravidel diskuze

Blaho, ako sa mozes rozumiet elektrine, ked si si nestrcil prsty aspon 5x do zasuvky?
.

Peter Zachara
23. červen 2022, 15:36

konstruktivne poukazat na nevedomost diskutujuceho?

Ladislav Novák
23. červen 2022, 15:40

Blbost by se měla zakázat, a ne poukazy na její výskyt! :-D

Miloslav Černý
23. červen 2022, 11:23

To co se tvořilo po milioný let a lidstvo je schopno spalit za nějaké století nemůže být hodnoceno jako mrknutím okem. To je něco s čímž se země potýká poprvé a není divu, že se na to lidstvo snaží reagovat omezenými dostupnými nejméně nebezpečnými prostředky.

hlpb
23. červen 2022, 11:31

Tento příspěvek byl redakcí odebrán z důvodu porušení pravidel diskuze

Miroslave, myslím, že Ladislav Novák tento zcela jasný fakt problematiky uhlíku nikdy nepochopí, je to sobec v jeho případě důchodce, který je na sklonku života a je mu jedno, co bude za deset let, protože on už tady přece nebude.
.

Ladislav Novák
23. červen 2022, 08:47

Zase mi neprošel delší komentář bez udání důvodu, uvidíme, jestli ho zveřejní...

Peter Zachara
23. červen 2022, 13:47

mechanizmus je jednoduchy, redakcny robot ked odhali nejake neprijatelne slovo, ako meno prezidenta RF, v tvojom pripade su to slova fa na tik, eko te ri sta, potom to posudzuje cenzor. Ako skusku poslem ihned dalsi prispevok, kde pouzijem tie tri slova

Peter Zachara
23. červen 2022, 13:50

nepreslo s tym cloviecikom na P, musim vraj cakat na potvrdenie

Peter Zachara
23. červen 2022, 13:48

musim cakat na potvrdenie

Lubos
24. červen 2022, 17:12

no akurát tak zbytočne zaťažujete admina ...

Zbyněk Poisl
26. červen 2022, 17:48

Klidně jste se mě mohli zeptat. Za ty prachy bych Vám to řekl taky.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516