Dle ukrajinského akčního plánu pro rok 2016 by měly jaderné elektrárny v zemi být schopny do konce letošního roku aktivně regulovat svůj výkon, a tím se přizpůsobit potřebám energetické soustavy. Provozovatel všech ukrajinských elektráren, společnost Energoatom, však na potřebné změny potřebuje alespoň 2 roky.

V minulém týdnu se sešli zástupci společnosti Energoatom a ukrajinské Státní jaderné inspekce. Na společné schůzce diskutovali možnost naplnění státních plánů na regulaci výkonu 15 jaderných ukrajinských bloků. Dle vyjádření Jurije Šejka, ředitele Energoatomu, je regulace VVER (tlakovodní reaktory ruské koncepce) reaktorů technicky možná, ale bude vyžadovat dva roky důkladné přípravy.

K tomu, aby bylo možné provozovat jaderný blok jako regulovatelný zdroj, je nejprve nutné abychom na něm provedli řadu testů stabilit. Při nich bude nutné 200x snížit výkon na 75 % jmenovitého výkonu a poté opět zvýšit na 100 %. Společnost bude potřebovat alespoň dva roky na to, aby provedla tyto zkoušky na všech svých blocích,“ vysvětluje v tiskové zprávě Jurij Šejka.

Nový způsob provozování jaderných bloků bude pochopitelně spojen se značnými výdaji na nové technologie a provedení testů. Výše výdajů však zatím nebyla vyčíslena.

Základní zatížení

Celková spotřeba elektřiny v elektrizační soustavě se v průběhu dne mění tak, jak odpovídá spotřebě průmyslu a běžného obyvatelstva. Nikdy však spotřeba během celého dne nepoklesne pod hodnotu označovanou jako základní zatížení. Tu běžně v praxi pokrývají právě atomové elektrárny.

Výhodou provozu v rámci základního zatížení je práce zdroje na neměnný výkon. Toho je využíváno hlavně u zdrojů, které je neekonomické, čí obtížné regulovat, například z důvodu velké tepelné kapacity. Ideálními zdroji pro regulaci jsou poté například vodní akumulační elektrárny.

Regulace výkonu atomových elektráren v pološpičkovém režimu však není nový koncept. V praxi je již užíván ve Francii, která je nucena jej využívat kvůli svému vysokému instalovanému výkonu jaderných elektráren. Ve Francii jsou však provozovány reaktory PWR. Rozdíly mezi reaktory PWR a VVER jsou shrnuty v následujícím článku.

Zdroj úvodní fotografie: RLuts

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *