Co lze očekávat na trhu s ropou a plynem v roce 2020

DomůKomoditní trhyCo lze očekávat na trhu s ropou a plynem v roce 2020

Cena zemního plynu a ropy by se měla vzhledem k přebytku, který byl globálně k vidění v roce 2019 a očekávání pokračování tohoto trendu v roce 2020, pohybovat i nadále nízko.

Zelená Evropa

V Evropě budou probíhat zásadní změny v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal), která se očekává do konce března, a která poskytne rámec pro energetický vývoj na dalších 30 let se zakotvením uhlíkové neutrality do roku 2050.

Důležitým bodem bude stanovení nových cílů v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého do roku 2030. Dále pak přejmenování Evropské investiční banky na Evropskou klimatickou banku, která po roce 2021 přestane podporovat projekty fosilních paliv.

Ropný trh

OPEC v prosinci odsouhlasil snížení ropné produkce v prvním čtvrtletí roku 2020 o dalších 500 tisíc barelů ropy denně (bbl/d), celkem tedy ropné škrty dosáhnou v prvním čtvrtletí letošního roku hodnoty 1,7 miliónů bbl/d. Během března poté proběhne setkání představitelů OPEC, kde se bude jednat o dalším prodloužení ropných produkčních škrtů. Dle představitelů OPEC poklesne jejich produkce z 35 miliónů bbl/d v roce 2019 na 32,8 miliónu bbl/d v roce 2024.

Očekává se, že také ropná produkce USA v roce 2020 poklesne v důsledku nižších cen ropy, přísnějších podmínek úvěrů a snižování nákladů společností těžících ropu, a to až na 13,1 milionů bbl/d ve srovnání s 13,5 miliony bbl/d v roce 2019.

Dále se očekává, že ostatní země, jako je Brazílie, Guyana nebo Norsko, budou produkovat větší množství ropy, které tak celkově uspokojí celosvětovou poptávku. Ta by se v roce 2020 měla zvednout ve srovnání s rokem 2019 o 1 milion bbl/d.

Dle různých predikcí se cena ropy Brent bude pohybovat okolo 60 $/bbl.

Trh s plynem

V důsledku obchodní války mezi USA a Čínou, upřednostnila Čína v rámci zabezpečení dodávek energie domácí produkci energetických komodit, a to včetně uhlí. Dopad to bude mít na dovoz zkapalněného plynu (LNG), kterému se tak limituje možnost růstu, alespoň co se týče importovaného množství.

V Japonsku a Jižní Koreji se v roce 2020 také očekávají malé změny v importu, což ve výsledku bude znamenat, že Asie a Pacifik zůstanou nadměrně zásobeny, a že bude, stejně jako v roce 2019, docházet k přesměrování některých nákladů do Evropy.

Otázkou však zůstává stav evropských zásobníku zemního plynu po letošní zimě, které nemusí být schopné absorbovat odkloněné náklady. A vzhledem k uzavření dohody o tranzitu plynu přes Ukrajinu, očekávané dostavbě plynovodů Nord Stream II a Turk Stream, se v Evropě nedostatek plynu neočekává.

Výsledkem je tak predikce nadměrné nabídky plynu a LNG a odhad ceny plynu během léta 2020 pohybující se okolo 4 USD/MMBtu (přibližně 13,7 USD/MWh) v Evropě i Asii.