Biopaliva jako alternativy fosilních zdrojů v těžko elektrifikovatelných sektorech