Německý regulátor navyšuje požadavky na zimní výkonovou rezervu, na následující zimu o téměř 30 %

DomůNěmeckoNěmecký regulátor navyšuje požadavky na zimní výkonovou rezervu, na následující zimu o téměř 30 %

Německo pro následující zimu zvýšilo požadavek na rezervní výkon oproti předchozímu období o 28 % na 6 596 MW. Důvodem pro zvýšení je nedostatečný rozvoj přenosové soustavy a rizika spojená s výrobou obnovitelných zdrojů.

Německý regulátor meziročně zvýšil potřebu tzv. zimní rezervy z 5 126 MW na 6 596 MW(navýšení o cca 28 %). Důvodem je obava, že v zimních měsících ve dnech s nízkou výrobou obnovitelných zdrojů nebude přenosová soustava schopná přenášet dostatečný výkon na jih země a dále k jižním sousedům Německa.

Zimní rezerva je v Německu zavedena z toho důvodu, že v zimních měsících je spotřeba elektřiny zpravidla nejvyšší. Němečtí provozovatelé soustavy přitom již nemohou počítat s některými uhelnými elektrárnami, které byly nebo ještě budou odstaveny (např. elektrárny společnosti Mibrag Buschhaus patřící do holdingu EPH).

„Pokud bude v jeden okamžik na severu země větrné počasí, ze severu bude vysoký dovoz elektřiny, bude vysoká spotřeba a na jihu bude naopak nízká výroba solárních elektráren, může být přenos elektřiny ze severu na jih důvodem přetížení soustavy,“ uvedl v prohlášení k vydané zprávě německý regulátor.

V takových chvílích se dá předpokládat, že ceny elektřiny na velkoobchodních trzích budou relativně nízké (kvůli vysoké výrobě na severu a skutečnosti, že Německo tvoří jednu obchodní zónu), což může zvýšit poptávku vývozu elektřiny do sousedních zemí, zejména pak na jih.

Regulátor současně uvedl, že pro zimu na přelomu let 2024 a 2025 bude vyžadovat o dalších cca 21 % více rezervního výkonu, než bude vyžadovat v následující zimě (navýšení na 10 647 MW). Regulátor ovšem předpokládá, že v daném okamžiku již bude posílena přenosová kapacita vedení ze severu na jih, a proto zimní rezerva umožní spíše vyšší přeshraniční obchod.

Z čísel, které publikoval německý regulátor, se v tomto ohledu nejkritičtějším obdobím zdá zima na přelomu let 2022/2023 – tedy těsně po odpojení posledních jaderných elektráren. Na tuto zimu se předpokládá, že bude vyžadováno 10 647 MW výkonu, tedy více než dvojnásobek oproti právě uplynulé zimě.

Celá zpráva regulátora v německém jazyce je k dispozici zde.