Německý regulátor snížil výkupní ceny pro nové fotovoltaické elektrárny

DomůNěmeckoNěmecký regulátor snížil výkupní ceny pro nové fotovoltaické elektrárny

Německý regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA) oznámil snížení výkupních cen pro fotovoltaické elektrárny, které se nemusí ucházet o podporu prostřednictvím aukcí. Výši výkupních cen pro nové elektrárny regulátor vyhodnocuje každé tři měsíce podle toho, kolik elektráren bylo zprovozněno v posledních šesti měsících.

Developeři velkých fotovoltaických a větrných parků se o podporu musí v Německu od minulého roku ucházet prostřednictvím aukcí. V případě menších zdrojů, jejichž výkon nepřesahuje 750 kW, však v Německu stále funguje systém zákonem garantovaných cen. Přestože jsou výše výkupních cen v závislosti na typu a velikosti zdroje stanoveny německým zákonem o obnovitelných zdrojích, stejný zákon dává tamnímu síťovému regulátorovi povinnost ceny upravit každé tři měsíce v závislosti na celkovém výkonu dotovaných fotovoltaických elektráren, které byly zprovozněny v období posledních šesti měsíců.

V Německu byly v průběhu letošního prvního pololetí zprovozněny dotované fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 1363 MW, pro posouzení korekce výkupních cen je využíván přepočet na celý rok, tedy dvojnásobek této hodnoty. Pokud tato hodnota překročí referenční hodnotu 2500 MW o méně než 1000 MW, jako v tomto případě, dojde ke snížení výkupních cen pro nové fotovoltaické elektrárny zprovozněné v následujících třech měsících o 1 %, přičemž k tomuto snížení dochází každý měsíc.

Nové fotovoltaické elektrárny instalované na budovách a protihlukových stěnách o výkonu do 10 kW, které budou zprovozněny v průběhu letošního srpna, tak obdrží cenu 12,48 eurocentů za kWh (3,2 Kč/kWh), zdroje do 40 kW 12,14 centů za kWh (3,11 Kč/kWh) a zdroje do 750 kW 10,9 centů za kWh (2,8 Kč/kWh). V případě ostatních solárních elektráren do 750 kW již výkupní ceny nejsou rozlišeny podle jejich výkonu a od začátku tohoto měsíce byly jednotně sníženy o 1 % na 8,75 centů za kWh (2,25 Kč/kWh). Pro solární elektrárny zprovozněné v září a říjnu budou tyto ceny sníženy o další 1 %.

Fotovoltaika v německých aukcích poráží vítr

Zatímco dříve větrné elektrárny v Německu dosahovaly výrazně nižších cen než fotovoltaické elektrárny, v posledních měsících se situace obrací. V letošní únorové aukci v případě větrných elektráren vzrostla průměrná vysoutěžená cena oproti poslednímu kolu téměř o čtvrtinu, průměrná cena pro fotovoltaické zdroje naopak klesla o zhruba 12 %.

Překvapivé výsledky přinesla i první společná aukce pro větrné a fotovoltaické elektrárny, kterou zcela ovládly solární zdroje. Na riziko výrazného převážení jedné technologie nad druhou již dříve upozorňovaly německé asociace, avšak výsledek měl být podle původních očekávání opačný.

Na výrazném poklesu soutěžených cen mělo podíl i zpřístupnění zemědělské půdy, které v loňském roce přineslo 14% pokles průměrné vysoutěžené ceny oproti předešlé aukci.