Doba bez podpory: Jak se německé obnovitelné zdroje z počátku tisíciletí uplatní na trhu?