Domů
Obnovitelné zdroje
Nový projekt lokální energetické soustavy v Británii má odhalit cestu pro integraci OZE

Nový projekt lokální energetické soustavy v Británii má odhalit cestu pro integraci OZE

Britská energetická společnost Centrica vytvoří unikátní lokální energetickou soustavu kombinující vlastní trh, akumulační systémy a obnovitelné zdroje energie, která má ukázat řešení, jak naložit se stále rostoucím podílem obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.

Centrica, největší britský dodavatel na maloobchodním trhu s elektřinou, investuje celkem 19 milionů liber, aby otestovala systém kombinující obnovitelné zdroje energie (OZE) s bateriovými úložišti v nezávislém systému v hrabství Cornwall.

„Tento druh systému, který chceme testovat, ukáže, jak budou vypadat obchodní modely budoucích energetických společností,“ řekl Jorge Pikunić, generální ředitel nové divize decentralizované energetiky ve společnosti Centrica.

Hrabství Cornwall se nachází na jihozápadním cípu Velké Británie a reflektuje světový trend v růstu podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. V tomto regionu pochází momentálně 30 % elektřiny z OZE, v roce 2015 byl tento podíl 26 %.

Podle IEA bylo v roce 2015 po celém světě instalováno rekordních 153 GW obnovitelných zdrojů energie, což je více než například instalovaný výkon Kanady. Prudký nárůst výkonu OZE ovšem v některých regionech donutil provozovatele přenosových soustav omezovat výrobu z těchto zdrojů.

Falmouth, Cornwall, autor: Nigel Brown, Flickr
Falmouth, Cornwall, autor: Nigel Brown, Flickr

Rozvoj lokálních systémů namísto přenosové soustavy

Jedním z řešení tohoto problému je rozšiřovat oblasti, do kterých mohou OZE své přebytky dodávat, tím, že se zvýší přenosové kapacity současných soustav. Společnost Cetrnica chce nyní zjistit, zda není levnější variantou propojit lokální odběratele v lokální soustavě, která umožní ulehčit přenosové soustavě tím, že bude vyrábět, ukládat a obchodovat svou vlastní energii.

Centrica se proto spojila s britským provozovatelem přenosové soustavy, společností National Grid, a za přispění 13 milionů liber (420 milionů korun) skrze grant Evropské unie na regionální rozvoj společně a vlastní investicí ve výši 6 milionů liber (194 milionů korun) zahajuje tříletý zkušební provoz programu.

V rámci programu budou ve zhruba 150 rodinných domech, budovách společností a dalších lokalitách, jako jsou například nemocnice, instalována zařízení pro akumulaci energie, zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), či například tepelná čerpadla. Nevyužitá energie z OZE tak může být buď využita pro vytápění budov nebo uložena v bateriích.

Automatizovaný systém bude následně schopen při vysoké spotřebě v regionu spouštět jednotky KVET v domácnostech a uspořit jejich obyvatelům výdaje za energie. Společnosti by mohly být oproti domácnostem v lepší pozici při rozhodování, zda chtějí prodat nebo využít elektřinu, kterou vyrábějí.

Projekt důležitý nejen pro Velkou Británii

Tento pilotní projekt je první svého druhu ve Velké Británii a podle Matta Hastingse, šéfa decentralizovaných energetických systémů v Centrice, by jeho závěry měly být předmětem širokého zájmu s tím, jak podíl obnovitelné energie neustále roste.

„Jedná se o výzkumný a vývojářský projekt, ale je zřejmé, že vysoká penetrace obnovitelných zdrojů energie bude v konečném důsledku problémem nejen pro Velkou Británii, ale pro celý svět,“ tvrdí Hastings.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se